ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"เทพไท"ยก3เหตุผลปชป.เมินร่วมฝ่ายค้านเปิดสภาฯสมัยวิสามัญ

508 5
เทพไทยก3เหตุผลปชป.เมินร่วมฝ่ายค้านเปิดสภาฯสมัยวิสามัญ

"เด็กประชาธิปัตย์"อธิบายเหตุผล 3 ข้อ พรรคไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ แนะ ส.ส. เอาเวลาลงพื้นที่ดูแลประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะดีกว่า ลั่นพร้อมตรวจสอบรัฐกรณีเงินกู้ 3 ฉบับ

(9 พฤษภาคม 2563) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เฟซบุ๊กไลฟ์ กล่าวว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยส่วนตัวได้รับการติดต่อจากสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอให้ลงชื่อในญัตติการเปิดประชุมสมัยวิสามัญด้วย เพราะพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อไปจำนวน 210 คน แต่ยังขาดรายชื่ออยู่อีกจำนวน 36 คน ซึ่งจะต้องมีสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือวุฒิสมาชิกลงชื่อให้ครบ

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา มาตรา 123 บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงสามารถจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้


อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวได้ตอบปฏิเสธไป ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ1.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ยังไม่ได้มีการประชุม ส.ส. และยังไม่มีมติของที่ประชุมว่าจะให้ร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่ และจากท่าทีของวิปรัฐบาล ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้2.เห็นว่าได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1/2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 10 กว่าวันเท่านั้น ก็จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญแล้ว

นายเทพไท กล่าวต่อว่า จึงไม่จำเป็นต้องร่วมลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่อย่างใด เพราะกว่ากระบวนการจะการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะแล้วเสร็จ ก็ถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญพอดี และ3.อยากให้ ส.ส.ได้ทำหน้าที่ ลงพื้นที่ ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาประกอบการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาล ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรทันที เมื่อเปิดสมัยประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ผมมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการอภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลทั้ง 3 ฉบับ และเห็นว่าการใช้เวทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวทีแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้การเมืองไทยเดินเข้าสู่ทางตัน หรือไม่มีทางออก หรือใช้เวทีชุมนุมตามท้องถนนเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้อำนาจนอกระบบฉวยโอกาสเข้าแทรกแซง ทำลายประชาธิปไตยของประเทศได้ ผมสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเชื่อมั่นระบบรัฐสภาในการแก้ปัญหาประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด" นายเทพไทกล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend