ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"มท".สั่งด่วน ห้ามวัสดุกีดขวางทางเชื่อมจังหวัด-กระทบปชช.

2.13K 21
มท.สั่งด่วน ห้ามวัสดุกีดขวางทางเชื่อมจังหวัด-กระทบปชช.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ห้ามใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัด หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรสารด่วนที่สุดจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัดใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัตและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนว่า

ส่วนราชการไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้


1.ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ อาทิ ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่และการทำคันดินเพื่อปิดเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

2.ให้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัดให้ดำเนินการให้สอดรับกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 และแนวทางตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0230/ว 2564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

โดยอาจพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการของอำเภอข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์