ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คนเลี้ยง"สัตว์"ต้องรู้! ดูแลชุ่ยๆเจอโทษหนัก

108 3
คนเลี้ยงสัตว์ต้องรู้! ดูแลชุ่ยๆเจอโทษหนัก

กลายเป็นประเด็นติดเทรนด์อันดับ 1 บนโลกทวิตเตอร์ หลังมีการแชร์คลิปของสตรีข้ามเพศ กำลังทำร้ายสัตว์เลี้ยงด้วยความรุนแรง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลมีเดีย

ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2557 ถูกตราขึ้นโดยมีใจความสำคัญระบุชัด

"เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระทำการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้"

ทว่า ภาพที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกออนไลน์นั้น ซึ่งหมวด 5 การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ กำหนดไว้ในมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร


ขณะที่ หมวด 8 บทกำหนดโทษ มาตรา 31 บัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังอธิบายความหมาย "การทารุณกรรม" ไว้ชัดว่า "การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ"

ดังนั้น ใครก็ตามที่คิดอยากนำสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา และเมื่อเห็นกฎหมายตัวนี้แล้ว ก็ควรกลับมาทบทวนสำรวจตัวเอง ว่ามีความพร้อมรับผิดชอบในการดูแลขนาดไหน เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย

อ่านกฎหมายฉบับเต็มที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend