ผ่าตัดใหญ่การบินไทย

ท้ายที่สุด วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มีการพิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทย พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุม ครม.ว่า อยากให้การบินไทยไปทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน และสหภาพแรงงาน เพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะให้การบินไทยได้ปรับโครงสร้างองค์กร

ด้านรัฐมนตรีโอ๋ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สาเหตุที่แผนฟื้นฟูการบินไทย ยังไม่เข้า ครม. เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปจาก คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.
ก็ว่ากันไป..
แล้วแผนฟื้นฟูที่กำลังหารือกันอยู่คืออะไร มาดูกัน..
แผนที่ว่ามีทั้งระยะสั้น (เร่งด่วน) และ ระยะยาว
- แผนระยะเร่งด่วน คือ ขอให้ครม.อนุมัติ ให้ก.คลังค้ำประกันการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้การบินไทย วงเงิน 5.4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้หนี้ / จ่ายเงินเดือนพนักงาน / อื่นๆ
- แผนฟื้นฟูระยะยาว คือ การเพิ่มทุน 8 หมื่นล้านบาท และการผ่าตัดใหญ่!
รูปแบบการเพิ่มทุน คือ ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยลง จากเดิม 51.03% เหลือ 49% เพื่อปลดการบินไทยออกจากสถานะของความเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังจะขายหุ้นออกไปราว 2% ให้กับกองทุนรวมวายุภักษ์ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนการผ่าตัดใหญ่ จะใช้วิธีปรับสถานะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ด้วยการแยกธุรกิจต่างๆ ออกมาเป็นบริษัทลูก โดยมีการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่
-ครัวการบิน-บริการภาคพื้น-คลังสินค้า-ฝ่ายช่าง
โดยให้สายการบินไทยสมายล์ ทำหน้าที่เป็นบริษัทหลักที่ทำหน้าที่ด้านการบิน
ขณะเดียวกัน อาจจะมีการปรับลดพนักงานด้วยการเปิดโครงการสมัครใจให้ลาออก ซึ่งประเมินว่าอาจจะมีการปรับลดจำนวนพนักงานลง 30%
นอกจากนี้ยังมีแผนยกเลิกเส้นทางบินรวมกว่า 20 จุดบิน และลดจำนวนเครื่องบินลงเหลือ 64 ลำ จากปัจจุบันมีเครื่องบิน 82 ลำ โดยการขายเครื่องบิน 18 ลำ และยกเลิกแผนการจัดหาฝูงบินใหม่ 38 ลำด้วย
.

ปัจจุบันการบินไทย มีหนี้สินรวม 2.44 แสนล้านบาท เป็นหนี้ที่ครบกำหนดชำระปีนี้ 2.17 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้จากสถาบันการเงิน 3.7 พันล้านบาท / เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้อง 1.6พันล้านบาท / หนี้สินจากสัญญาเช่าเครื่องบิน 7.2 พันล้านบาท และ หุ้นกู้อีกราว 9 พันล้านบาท
ทั้งหมดนี้คือ รายงานงบการเงินของการบินไทยและบริษัทลูก ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค.62