ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

มส.สั่งทุกวัดงดกิจกรรมศาสนา-ยกเว้นปฏิบัติกิจของสงฆ์

255 14
มส.สั่งทุกวัดงดกิจกรรมศาสนา-ยกเว้นปฏิบัติกิจของสงฆ์

โฆษกพศ. เผย มหาเถรสมาคม มีมติสั่งทุกวัดงดกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวน ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด-19 มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2เมตร


ดังนั้นเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคม(มส.)เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภทยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 10เม.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขออนุมัติโดยพศ.ได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมส. เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นและมีมติเห็นชอบให้พศ.แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบพร้อมทั้งแจ้งวัดไทยในต่างประเทศทราบ ให้ปฏิบัติตามมติมส.อย่างเคร่งครัดและแจ้งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทุกจังหวัดทราบแล้ว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์