ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มท.สั่ง!จว.ทางผ่านไม่ต้องกักตัว

2.19K 10
มท.สั่ง!จว.ทางผ่านไม่ต้องกักตัว

มหาดไทย สั่งจังหวัดทางผ่านไม่ต้องกักตัว คนเดินทางที่ถูกกักตัว 14 วันจากภูเก็ต ส่วนจังหวัดปลายทางให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดมีประกาศ/คำสั่งไว้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ลงวันที่ 2 พ.ค. ระบุว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0230/2551 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563 แจ้งว่า จ.ภูเก็ต มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสงค์เดินทางออกนอกจังหวัดกลับภูมิลำเนา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


1.จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านของผู้ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีผู้เดินทางมีเอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผ่านกระบวนการกักกันตัวจากจ.ภูเก็ต ครบ 14 วัน เป็นรายบุคคลแล้ว ให้พิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) ณ จังหวัดที่เป็นจุดตรวจคัดกรองอีก

2.จังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของผู้เดินทางให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดมีประกาศ/คำสั่งไว้ หากมีกรณีสงสัยหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดกำหนดไว้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend