ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดที่นี่! ศบค.แพร่คู่มือคลายล็อก บอกชัดอะไรทำได้-ไม่ได้

814 115
ดาวน์โหลดที่นี่! ศบค.แพร่คู่มือคลายล็อก บอกชัดอะไรทำได้-ไม่ได้

"ศบค." เผยแพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กลุ่มที่ 1 กว่า 126 หน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วงคลายล็อก ระหว่างวิกฤต โควิด-19 หวังลดติดเชื้อเพิ่ม

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1(สีขาว) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พ.ค.2563ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดได้จากQR Code ในภาพทั้งนี้ผู้ประกอบการควรศึกษาอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องสำหรับคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหา 126 หน้า โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


การร่วมกันจัดทำคู่มือดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันไป เพื่อการดํารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากโควิดโดยในคู่มือดังกล่าว แยกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ส่วนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสําหรับพื้นที่

ส่วนที่ 3 คําแนะนําสําหรับพื้นที่ในการจัดทํามาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกําหนด สําหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ ส่วนที่ 4 แนวทางการกํากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19ทั้งนี้ ยังมี ภาคผนวก ประกอบด้วย ภาคผนวก ก ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคผนวก ข ข้อมูลการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้มีการระบุว่าจัดทำรูปเล่มคู่มือนี้จำนวน 1,500 เล่ม และแจกจ่ายเป็นลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend