ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ด่วน! ราชกิจจาฯประกาศ ไกด์ไลน์ คลายล็อก 6 กิจการ

11.18K 40
ด่วน! ราชกิจจาฯประกาศ ไกด์ไลน์ คลายล็อก 6 กิจการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

วันที่ 1 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 2/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สำหรับคำสั่งดังกล่าวจะมีมาตรการแนบท้าย ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติ ทั้งมาตรการหลัก และมาตรการเสริม หลังจากที่จะมีการคลายล็อดให้ 6 กิจการ-กิจการ ทั่วประเทศเปิดดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563 เป็นต้นไป


สาระหลักคือเรื่องมาตรการการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม ลดเวลาในการทำกิจกรรม จัดให้มีพื้นที่รอคิว การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด การที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ งดดื่มเครื่อมดื่มแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดพื้น และพื้นที่สัมผัสบ่อยๆ การกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงอาจมีแอพพลิเคชั่นในการติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สายตรวจ สธ. รวมถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่กำหนดด้วย

อ่านฉบับเต็มที่นี่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend