ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บิ๊กแดง กำชับหน่วยทหาร อย่าลดความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด

160 37
บิ๊กแดง กำชับหน่วยทหาร อย่าลดความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับหน่วยอย่าลดความเข้มข้นในมาตรการป้องโควิด-19 พร้อมเดินต่อทุกภารกิจช่วยประชาชน ส่วนทหารที่สมัครใจอยู่ต่อ ให้เร่งเพิ่มคุณสมบัติเปิดทางสู่ทหารอาชีพ พร้อมให้ทุกกองทัพภาคติดตั้งระบบส่องสว่างเพื่อการตรวจการณ์ตามแนวชายแดน

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยกล่าวขอบคุณกำลังพลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันสนับสนุนรัฐบาลและปฏิบัติตามมาตรการของกองทัพบกในการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์และดำรงความเข้มงวดในมาตรการต่างๆต่อไป โดยเฉพาะล่าสุดการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก็ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย เช่น การจัดส่งอาหารและเครื่องใช้ให้ประชาชนที่บ้าน, รถครัวสนาม, ผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี การเข้าซื้อพืชผลจากเกษตรกรมาประกอบเลี้ยง, การดูแลพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) การนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต การคัดกรองในพื้นที่ชายแดนผู้บัญชาการทหารบก ยังกล่าวถึงภารกิจที่กองทัพบกดำเนินการต่อส่วนรวมอยู่ในขณะนี้ ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน การช่วยภัยแล้ง แจกน้ำ ขุดบ่อบาดาล สกัดกั้นยาเสพติดและสินค้าเกษตรเลี่ยงภาษี การลักลอบเข้าเมือง การบริจาคโลหิต สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ การตั้งด่านตรวจในรอยต่อจังหวัด การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การช่วยเหลือในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน สิ่งที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และหน่วยทหารใน "ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม" ซึ่งถือเป็นภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก จึงขอให้ทุกหน่วยเสียสละทุ่มเทดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในช่วงต่อจากนี้ที่อาจเกิดความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่นๆ จากผลกระทบของโควิด-19 จำเป็นที่ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลจะต้องศึกษา และเตรียมรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องเคร่งครัดในมาตรการที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการมีวินัย รวมทั้งการบริหารจัดการหน่วยดูแลกำลังพล ครอบครัวและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารภายในหน่วยทหารในช่วงนี้ให้เน้นเรื่องการดูแลยุทโธปกรณ์ ปรับปรุงหน่วยและสภาพแวดล้อมตามบริบทในปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ระบบสุขาภิบาล สำหรับทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่ต่ออีก 1 ปี นั้น ขอให้หน่วยเตรียมดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบให้กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมกำลังพลทหารบก กรมยุทธการทหารบก ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยการเรียนในระบบ กศน. พร้อมพัฒนาศักยภาพให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ หรือข้าราชการทหารต่อไป ตามนโยบายที่กองทัพบกให้โอกาสกับทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่ต่อ นอกจากนี้ ให้หน่วยพิจารณาจัดโครงการนำทหารกองประจำการกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนา ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการโควิด รวมถึงการดูแลช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการตามความเดือดร้อน เพื่อเป็นกำลังใจ และแทนความห่วงใยจากกองทัพบกสำหรับกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจ เฝ้าตรวจ ป้องกันชายแดน จัดระเบียบพื้นที่ แก้ไขปัญหาความมั่นคงและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด เน้นการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และสำนักงาน ป.ป.ส. และจากการที่ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 4 โดยให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างตามแนวเขตแดนไทย- มาเลเซีย ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ทุกกองทัพภาคพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในทุกพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการตรวจการณ์ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์