ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทบ. ส่งทหารเกณฑ์กลับบ้าน หลังปลดประจำการ 1-3 พ.ค.นี้

310 6
ทบ. ส่งทหารเกณฑ์กลับบ้าน หลังปลดประจำการ 1-3 พ.ค.นี้

กองทัพบก ส่งทหารกลับบ้านหลังปลดประจำการใน 1-3 พฤษภาคมนี้ เผยเหตุที่ทหารสมัครใจอยู่ต่ออีก 1 ปี เพราะสังคมในหน่วยทหาร-โอกาสที่ได้รับ-รายได้มั่นคง ขณะที่ก่อนปลดฯ 1 เดือน มีอบรมอาชีพให้

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้รับราชการมาครบตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 กลับภูมิลำเนา จำนวน 1,241 คน ในจำนวนนี้เป็นทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 165 คน กองทัพอากาศจึงจัดรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศ ส่งกลับภูมิลำเนา 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.สระบุรี นครราชสีมา 2.ชัยภูมิ มหาสารคาม 3.สุรินทร์ ศรีสะเกษ 4.บุรีรัมย์ 5.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 

นอกจากนี้ยังได้จัดถุงบรรเทาทุกข์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ทหารกองประจำการทุกคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาท ว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการในกองทัพอากาศ จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ 

ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี ที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แม้ว่าทุกคนจะปลดประจำการไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของทุกคนจะต้องเป็นทหารกองหนุน โดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขัน และขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์