ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ครัวสนามเคลื่อนที่ ทอ. เตรียมย้ายจากดินเมืองไปจุดอื่น

90 0
ครัวสนามเคลื่อนที่ ทอ. เตรียมย้ายจากดินเมืองไปจุดอื่น

ครัวสนามเคลื่อนที่กองทัพอากาศ แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ย่านดอนเมืองกว่า 17,000 คน วันนี้วันสุดท้าย (วันที่ 10) เตรียมย้ายไปพื้นที่อื่นต่อไป

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 โดยในวันนี้ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแจกจ่ายอาหารและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยสำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 29 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 

โดยแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนวันละประมาณ 300 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,300 คน หมุนเวียนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ดอนเมือง โดยรวมยอดการช่วยเหลือทั้ง 10 วัน จำนวน 3,250 ครัวเรือน หรือประมาณ 17,600 คนทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดระเบียบประชาชนที่จะเข้ามารับอาหาร โดยประสานให้สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากชุมชนต่างๆ และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้ทุกคนที่เข้ามาในจุดแจกจ่ายอาหาร จะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงกำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing ซึ่งได้รับความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดห้วงระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศมีแผนงานที่จะจัดครัวสนามเคลื่อนที่ ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์