ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"กรมการจัดหางาน" ลดดอกเบี้ย 0% 3 เดือน บรรเทาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

175 7
กรมการจัดหางาน  ลดดอกเบี้ย 0% 3 เดือน บรรเทาผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กรมการจัดหางาน หรือ กกจ. ได้ประกาศพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน โดยจะลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอัตราใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับงาน กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ของกรมการจัดหางาน จึงได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ แต่ยกเว้น ลูกหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา และลูกหนี้ดำเนินคดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม :หมอธีระวัฒน์ เผยผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการทางตาก่อนอาการอื่น ๆ

กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบจะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือโรคโควิด-19ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอัตราใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend