ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แพทยสมาคมฯลงนามทำประกันชีวิตให้ผู้ช่วยพยาบาลกว่า 1แสนคน

334 29

สืบเนื่องจากการที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯได้จัดตั้งโครงการที่หนึ่ง คือ โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล จำนวนกว่า 280,000 คน ล่าสุดวันนี้ที่แพทยสมาคมมีพิธีลงนามโครงการที่สองคือจัดพิธีลงนามในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค จำนวน 100,000 คน

วันนี้ (28/04/63) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคม ร่วมกับ อาจารย์อภิรักษ์  ไทยพัฒนากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) ลงนามในกรมธรรม์โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโครงการคุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ คุณสละ  อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในโครงการที่ 2 ที่แพทยสมาคมได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค จำนวน 100,000 คน ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน แยกเป็นกรมธรรม์ฉบับที่ 2 และให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสและการดำเนินโรคโควิด 19  จากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมายโดยทายาทตามกฎหมายจะได้รับสินไหมรายละ 1,000,000 บาท กรมธรรม์ฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 63 จนถึง 30 เมษายน 64   

เมื่อรวมทั้งสองกรมธรรม์นี้แล้วเท่ากับว่าแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดทํากรมธรรม์ประกันชีวิตแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมเกือบ 400,000 คน  นอกเหนือจากการจัดทํากรมธรรม์ทั้ง 2 ฉบับนี้แล้ว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯยังมีส่วนร่วมในการริเริ่มให้มีอีก 2 กองทุน ที่คุ้มครองชีวิต อสม. จำนวน1,050,000 คน และให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด19 คือ

1 ) กองทุน อสม.สู้ภัยโควิด- 19 

2)  กองทุนเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการรักษาโควิด-19


เรื่องโดย มุกระวี ดีบุกคำ | ภาพโดย มุกระวี ดีบุกคำ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์