ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นำผัดไทยและหอยทอด แจกผู้ป่วยติดเตียง - ผลกระทบโควิด-19

222 18
นำผัดไทยและหอยทอด แจกผู้ป่วยติดเตียง - ผลกระทบโควิด-19

ที่โดมเอนกประสงค์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ "อำเภอหนองเสือปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19" แจกข้าวสารอาหารกล่องให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายพิษณุ พลธีส.ส.จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองเสือสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ คณะผู้บริหารโรงเรียน และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ได้ช่วยกันนำสิ่งของมาสนับสนุน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้งไข่เป็ด ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มและอาหารกล่องเพื่อ แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ประชาชนชาวปทุมธานีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดปทุมธานีโดย ดร.พินิจบุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เล็งเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในขณะนี้


จึงได้ให้แต่ละอำเภอจัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19ของแต่ละอำเภอขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพราะประชาชนทุกคนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งวันนี้ทางอำเภอหนองเสือได้ใช้บริเวณโดมเอนกประสงค์ของอำเภอ เป็นที่แจกสิ่งของให้ประชาชน เพราะพื้นที่เป็นลานกว้างการระบายอากาศดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน ก่อนที่จะเข้าไปรับอาหาร และจัดแถวให้ประชาชนที่มารับอาหารเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร สำหรับงบประมาณที่ใช้ทำอาหาร ได้รับจากการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองเสือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเสือ คณะผู้บริหารโรงเรียน และภาคเอกชน ที่ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง มาแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยของอีกส่วนหนึ่งจะให้ทางผู้นำชุมชน เช่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องไปกระจายต่อให้ประชาชนในชุมชนแต่ละพื้นที่ในอำเภอหนองเสือโดย เน้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นการส่งพลังสู่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายพิษณุ พลธี ส.ส.จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกัน ทำอาหาร ผัดไทยและหอยทอด แจกจ่ายพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองเสือที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จากนั้นนายพิษณุ พลธี ส.ส.จังหวัดปทุมธานี ได้นำแอลกอฮอล์ล้างมือไปแจกจ่ายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอหนองเสืออาทิ ตำบลบึงบา ตำบลบึงชำอ้อ และตำบลหนองสามวังเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

เรื่องโดย จ่านอ 200 ปี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend