ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กทม.จัดงบบัตรทองส่งยาผู้ป่วยพื้นที่ กทม.ลดเสี่ยงโควิด-19

198 8
กทม.จัดงบบัตรทองส่งยาผู้ป่วยพื้นที่ กทม.ลดเสี่ยงโควิด-19

อปสข.กทม.อนุมัติงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมหน่วยบริการเยี่ยมบ้าน-ส่งยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล เปิดเผยถึงการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพื้นที่ กทม. ในการจ่ายชดเชยหน่วยบริการสำหรับกิจกรรมบริการเยี่ยมบ้าน เพื่อกำกับติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งการนำยาไปให้ผู้ป่วยที่บ้านตามหลักการ Social Distancing ซึ่งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563ทั้งนี้ จะสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการเพื่อติดตามอาการของประชาชนใน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแลสุขภาพพร้อมนำยาไปให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังหน่วยบริการ ซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยม พูดคุยผ่านวิดีโอคอล หรือส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ ส่วนกลุ่มถัดมาคือประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีอัตราชดเชยกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) จำนวน 150 บาทต่อรายต่อวันส่วนสุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายและถูกส่งกลับบ้านได้ แต่ยังจะต้องมีการติดตามอาการว่าเชื้อหายขาดหรือไม่ โดยจะมีอัตราชดเชยบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) จำนวน 400 บาทต่อครั้ง ซึ่งการสนับสนุนการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการเหล่านี้ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในระบบสาธารณสุข ยังจะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นนพ.วีระพันธ์ บอกว่า นอกจาก กทม.แล้ว ปัจจุบันส่วนที่ สปสช.ได้สนับสนุนไปยังทั่วประเทศ คือคนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สามารถได้รับการตรวจเชื้อ COVID-19 และทำการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายจนปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จะต้องไปกักตัวในโรงแรมต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นต้นสปสช.ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลในส่วนนี้ จึงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะจะไม่กระทบกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีการจัดสรรประจำปี และขณะนี้ก็ได้มีการจัดระบบเบิกจ่ายเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีการเบิกซ้ำซ้อนกับส่วนของงบควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์