ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมโยธาฯ จัดงานครบรอบ 157 ปี "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม"

111 4
กรมโยธาฯ จัดงานครบรอบ 157 ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 157 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 157 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ พระญาติราชสกุลจิตรพงศ์ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

นายชยพล กล่าวว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งในปัจจุบัน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระองค์ทรงวางรากฐานระบบงานโยธา วางระเบียบระบบราชการภายในกรมฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธา และการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่า และแผนใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านาย พระบรมวงศานุวงศ์ว่า "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" นอกจากนี้กระทรวงโยธาธิการ โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ยังมีผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่แสดงพระอัจฉริยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานศิลปะให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างดี ด้วยพระปรีชาสามารถเชิงช่างอันเลิศ อาทิ ได้ทรงออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ให้มีความงดงามสมพระเกียรติ ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังทรงเป็นแบบที่สำคัญในการรักษาและพัฒนาการช่างไทยให้คงอยู่เป็นตัวอย่างให้แก่ช่างรุ่นใหม่ในการรักษามรดกทางศิลปกรรมของชาติ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะของงานช่างแบบไทย สามารถผสมผสานกับเทคนิควิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและมีเอกภาพ ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงสร้างมรดกทางด้านความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย


ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมฯ ทุกคน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงามเพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ครบรอบ 157 ปี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และศิลปะวิทยาการ ตามแบบอย่าง "สมเด็จครู"ที่ได้ทรงริเริ่มไว้ และขอสืบสานพระปณิธานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเมืองให้มีความงดงาม และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

เรื่องโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ | ภาพโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend