ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผบ.ทบ. ให้กำลังพลเตรียมรับมือ หากรัฐผ่อนปรนมาตรการคุมเข้ม

502 7
ผบ.ทบ. ให้กำลังพลเตรียมรับมือ หากรัฐผ่อนปรนมาตรการคุมเข้ม

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากปัญหาโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น รัฐผ่อนปรนมาตรการคุมเข้ม พร้อมให้กองทัพภาคที่ 4 ขอความร่วมผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ ระวังการร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอน

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยกล่าวถึงมาตรการในการพิทักษ์กำลังพลของกองทัพบกในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความเข้มงวดในพื้นที่หน่วยทหารมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่พบกำลังพลติดเชื้อเพิ่ม และขอให้ดำรงมาตรการต่างๆ ไว้ 

โดยหากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น ภาครัฐอาจจะมีการกำหนดมาตรการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆ ในอนาคต ซึ่งกองทัพบกต้องเตรียมพร้อมมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับรัฐบาลเช่นกัน แต่เรื่องการสอบสวนโรค การบันทึกประวัติ หรือเฝ้าสังเกตอาการยังคงมีความสำคัญ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้สามารถหมุนเวียนกำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ผู้บัญชาการทหารบก ยังกำชับให้กองทัพภาคที่ 4 ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในช่วงเดือนรอมฎอน ให้ระมัดระวังในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ประกอบกับที่ผ่านมามีประวัติของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ยังฝากความความห่วงใยถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การซื้อพืชผลทางการเกษตรมาประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร รวมถึงขอให้พิจารณาสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย ส่วนการปรนนิบัติบำรุง อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของหน่วยทหาร ให้มีกระบวนการดูแลรักษา โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือประชาชนสำหรับมาตรการในการพัฒนาหน่วยและกำลังพล ได้ย้ำให้ดำเนินโครงการ "กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง" อย่างจริงจัง 

โดยสั่งการให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2563 และจะมีการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไปผู้บัญชาการทหารบก ยังกล่าวขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ช่วยกันถ่ายทอดความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก และสร้างแรงจูงใจกับทหารกองประจำการที่จะปลดฯ ให้สมัครใจอยู่รับราชการต่อ ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้สมัครมากกว่าห้วงที่ผ่านมาหลายเท่า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 5,360 นาย คิดเป็น 16% ของทหารที่ปลดประจำการในส่วนของกองทัพบก ทั้งนี้ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินการในส่วนของทหารที่จะปลดประจำการอย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านธุรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์