ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี รวม 4.11 ล้านโดส

1.31K 14
7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี รวม 4.11 ล้านโดส

กรมควบคุมโรค จับมือ สปสช. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เร็วขึ้น เพื่อช่วย 7 กลุ่มเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันได้ทัน โดยขอรับบริการได้ฟรี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำลังระบาดอยู่ ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่อาจเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

โดยในปีนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการรณรงค์เร่งให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เร็วขึ้น จากเดิมเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม เพื่อจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทันต่อสถานการณ์

กรมควบควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการรณรงค์เร่งให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 4.11 ล้านโดส เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโทร 1422 หรือสายด่วน สปสช. โทร 1330


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend