ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยที่เดือดร้อนจากโควิด-19

211 8
พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตยที่เดือดร้อนจากโควิด-19

พม.จัดทำครัวกลาง แจกอาหารปรุงสุกสะอาดและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมเตรียมแผนช่วยชาวชุมชนคลองเตยเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ตามโครงการ "พม. เราไม่ทิ้งกัน"

นายปรเมธี วิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย กทม.เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและจัดทำครัวกลาง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ "พม.เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด "สำรวจให้พบจบที่ชุมชน" โดยมีผู้นำกลุ่มจำนวนกว่า200 คนเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ณ ลานกีฬาชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพฯนายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ "พม. เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชนเพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของกทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.และการเคหะแห่งชาติ (กคช.)


โดย นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้จึงได้มอบหมายตนเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เขตคลองเตยเพื่อพบปะและให้กำลังใจชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆเพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดสภาวะการตกงาน ขาดรายได้และเงินเดือนบางส่วนลดลง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พอช.พร้อมกับสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยได้ประสานความร่วมมือและดำเนินการขับเคลื่อนหาแนวทางการแก้ไขป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนต่อไป

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามกระทรวง พม. พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยได้เตรียมแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถแจ้ง สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม.ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์