ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เคลียร์ชัด! พม.แจงเงินเยียวยา 2,000 ไม่ได้แจกทุกคน

4.88K 18
เคลียร์ชัด! พม.แจงเงินเยียวยา 2,000 ไม่ได้แจกทุกคน

พม. ชี้แจงการขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท ต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้แจกให้ทุกคน

นางพัชรีอาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.)ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. ชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท จากกระทรวง พม.ที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ว่ากระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวสำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

โฆษกกระทรวงพม. กล่าวว่า กระทรวง พม. พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้างแต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆอาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้นหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท


นางพัชรี กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พ.ค.2563โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร1300ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด24ชม.

ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend