ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

นัดเทนม! เกษตรกรโคนม เหลืออดหลังมิลค์บอร์ด เมินแก้ปัญหา

153 0
นัดเทนม! เกษตรกรโคนม เหลืออดหลังมิลค์บอร์ด เมินแก้ปัญหา

เกษตรกรโคนม หมดความอดทน นัดเทนมทิ้ง ในพรุ่งนี้ (วันที่ 25 เมษายน 2563X หลังมิลค์บอร์ดไม่สนใจแก้ปัญหา เลื่อนส่งข้อร้องเรียนเข้าประขุมคณะรัฐมนตรีหลายรอบ ทั้งที่ประสบปัญหาหนักมาตลอดจากพิษโควิด รับซื้อน้อยลงแถมนมดิบล้นตลาด

วันที่ 24เม.ย. 2563นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัดและกรรมการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดใดทั้งสิ้นจากมิลค์บอร์ดจากที่รับปากว่าจะเข้าที่ประขุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่ 14เมษายน ก็เลื่อนมาเป็นวันที่ 21 เมษายน ก็เลื่อนอีกและไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปอีกเมื่อใด ซึ่งวันนี้เกษตรกรเข้าตาจนแล้ว ในวันที่ 25เมษายนนี้ จะลงมติในที่ประชุม เมื่อได้มติแล้วทุกคนจะร่วมเทน้ำนมทิ้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลไม่เหลียวแลอาชีพพระราชทานในหลวงร.9 เลย


ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม(มิลค์บอร์ด) มีการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางลดผลกระทบเพื่อลดและแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นด้วยเหตุ 2ปัจจัย ได้แก่ 1.การผลิตน้ำนมโคของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นช่วงที่น้ำนมของสมาชิกเกษตรกรที่ผลิตได้ปริมาณเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องตามลำดับ

รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านอย่างรุนแรงอันมีผลกระทบต่อตลาดนมพาณิชย์ด้วยเพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ลงอย่างต่อเนื่องจึงเกิดการชะลอตัวของตลาดนมพาณิชย์ภายในประเทศจึงเกิดสถานการณ์ที่ตามมาคือการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลดลงทำให้เกิดปัญหาน้ำนมที่เหลือไม่มีที่จำหน่ายเป็นสถานการณ์น้ำนมดิบล้น

ผลการประชุมการประชุมมิลค์บอร์ด ที่มีนางอุมาพรพิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมพิจารณาอนุมัติมาตรการสนับสนุนแก้ปัญหาน้ำนมดิบเกษตรกรช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก็คือขยายเด็กนักเรียนดื่มนมโรงเรียนเสาร์-อาทิตย์เพิ่มในปี 2563 (คาดจะเปิดภาคการศึกษาเดือนกรกฎาคมนี้)ตามที่ชุมนุมร้องขอ ควบคู่กับห้ามผู้ประกอบการลดการรับซื้อน้ำนมดิบ 30%จนกว่า ครม. จะอนุมัติให้ เงินชุมนุมฯ หมุนเวียน760ล้านบาทปลอดดอกเบี้ย เพื่อเสริมสภาพคล่องในการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend