ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลดโทษ "จ่าจำปา" เหลือขัง 7 วัน ครบกำหนดวันนี้

4.16K 17
ลดโทษ จ่าจำปา เหลือขัง 7 วัน ครบกำหนดวันนี้

คณะกรรมการกองทัพภาคที่ 4 พิจารณาลดโทษ จำขัง จ่าสิบเอก พีระศักดิ์ จำปา จาก 45 วัน เหลือ 7 วัน ตั้งแต่ 17 - 23 เมษายน 2563 โดยครบกำหนดปล่อยตัววันนี้ ..

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ 4 กล่าวกรณีการลงทัณฑ์ จ่าสิบเอก พีระศักดิ์ จำปา ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควรและไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ว่า ทางคณะกรรมการของกองทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ถูกสั่งลงทัณฑ์ / ผู้บังคับบัญชาโดยตรง / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจในวันเกิดเหตุ พยานบุคคล และพยานแวดล้อมอื่นๆ อย่างรอบด้าน สรุปได้ว่าถึงแม้พฤติกรรมและการแสดงออกของ จ่าสิบเอก พีระศักดิ์ จะเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร ที่ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร และไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ได้สั่งการให้ทหารทุกคนปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้ออกประกาศไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงทัณฑ์สถานหนัก

แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องไปดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้ง จ่าสิบเอก พีระศักดิ์ ได้สำนึกผิดว่าได้กระทำผิดวินัยทหารจริง ประกอบกับที่ผ่านมาได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ส่งผลดีต่อทางราชการและไม่เคยกระทำความผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน จึงเป็นเหตุอันควรปรานี สมควรลงทัณฑ์ จำขัง กำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 63 ณ เรือนจำ มทบ.43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ การทบทวนการสั่งลงทัณฑ์ ไม่ใช่กระแสสังคมมากำหนด แต่เป็นไปตามขั้นตอนของการปกครองบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของหน่วยทหาร ที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกำลังพลทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพราะวินัยทหารใช้บังคับกับกำลังพลทุกระดับ โดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมแล้วว่ามีเหตุผลสมควรต่อการลดโทษ สำหรับการดูแลมารดาที่เจ็บป่วย โดยยังคงให้ทีมแพทย์ของหน่วยทหารเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลตามห้วงเวลาให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ กวดขันวินัยกำลังพล อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ นโยบาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ส่วนราชการและกองทัพบก ในเรื่องการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางกองพลทหารราบที่ 5 มีคำสั่งจำขัง จ่าสิบเอก พีระศักดิ์จำนวน 45 วันตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 สำหรับโทษงดบำเหน็จ เป็นคนละส่วนกับโทษจำขัง จะมีคณะกรรมการอีกชุดพิจารณา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend