ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สศช.เปิดผลสำรวจคนไทย 88% ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

322 37
สศช.เปิดผลสำรวจคนไทย 88% ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย ผลสำรวจปัญหาและความคิดเห็นความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 พบคนส่วนใหญ่ร้อยละ 88 ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย ผลสำรวจปัญหาและความคิดเห็นความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เก็บตัวอย่างจากลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นายจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้เกษียณอายุ 8,929 คนทั่วประเทศ ผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย.63 พบว่า คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 88 ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นที่ระบุว่าได้รับความช่วยเหลือ แต่ในขณะเดียวกันมองว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ยาวนานกว่า 3 เดือน มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอาจไม่เพียงพอ

คนทุกกลุ่ม เสนอแนะว่าควรขยายมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตามลักษณะความต้องการที่เหมาะสม ไม่ควรกำหนดมาตรการเดียวเพื่อประชาชนทั้งประเทศพร้อมทั้งลดเงื่อนไขการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือโดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงการช่วยเหลือที่ชัดเจนเหมาะสม และเสมอภาค และเพิ่มช่องทางการประสานงานช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดหางานให้กับประชาชนที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ด่วนที่สุด อาจจะมีการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสัดส่วนขนาดธุรกิจ คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม งดเว้นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และเพิ่มการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเสนอให้ผ่อนปรนธุรกิจบางประเภทให้เปิดทำการได้โดยมีเงื่อนไข เช่น ให้ผ่อนคลายเรื่องการให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้าน โดยยึดหลักเกณฑ์และระเบียบตามมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend