ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดสายด่วน 1323 ดูแลสุขภาพจิต ช่วงโควิด-19 ระบาด

195 7
เปิดสายด่วน 1323 ดูแลสุขภาพจิต ช่วงโควิด-19 ระบาด

กรมสุขภาพจิต ชี้ผู้ที่อยู่ในภาวการณ์ ระบาดของโควิด จะมีความวิตกกังวล เครียด การได้รับความช่วยเหลือจิตใจอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้ดี และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตในระยะยาว ขอให้หาคนปรึกษาหรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

ดร.สาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ในแต่ละช่วงเปรียบเทียบกับคลื่นทั้ง 4 ลูก โดยคลื่นลูกแรกคือการสูญเสียจากการระบาดของโควิดในช่วงแรกคลื่นลูกที่สองจะเป็นผลกระทบตามมาจากการขาดแคลนทรัพยากร ความช่วยเหลือเพียงพอคลื่นลูกที่สามจะเป็นผลกระทบต่อการดูแลผู้ที่มีความเปราะบางในสังคมและกลุ่มโรคเรื้อรังส่วนคลื่นลูกสุดท้ายหรือลูกที่สี่ ความสูญเสียมากและมีระยะได้รับผลกระทบที่ยาวนาน  ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ปัญหาด้านสุขภาพจิต  

 โดยการดูแลประชาชนนั้นได้ใช้สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เป็นหลัก ซึ่งในเดือนมีนาคมมีผู้โทรมาปรึกษาความเครียดจากโควิดมากขึ้นเป็น 600ราย และในช่วงกลางเดือนเมษายน พบว่ามี 315 รายคาดการณ์ว่าสิ้นเดือนนี้จะมีคนมาปรึกษาไม่ต่ำกว่า 630ราย กว่าครึ่งเป็นการปรึกษาความเครียดวิตกกังวลและเป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิมประมาณร้อยละ 38          มีการเพิ่มคู่สายสายด่วนสุขภาพจิต 1323ไปแล้วเป็นสองเท่า จาก 10 คู่สายเป็น 20คู่สาย และเปิดสายด่วนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลจิตใจบุคลากรถึง 41 เลขหมาย รวมถึงการส่งต่อทีม MCATT ในพื้นที่


กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแนวทางเพื่อให้บุคลากรในพื้นที่สามารถทำงานเน้นการแนะนำสถานพยาบาลในการช่วยเหลือบุคลากรตามหลัก 4สร้าง 2 ใช้ คือ ต้องสร้างให้บุคลากรรู้สึกปลอดภัยสร้างความสงบ สร้างความหวัง สร้างความเข้าใจและเห็นใจใช้ศักยภาพขององค์กรให้เต็มที่ และใช้สายสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรในขณะเดียวกันสำหรับประชาชน ก็ใช้หลักการณ์คล้ายคลึงกัน นั่นคือสร้างความปลอดภัยให้ตนเองครอบครัวและชุมชนสร้างความสงบทำจิตให้สงบไม่รับฟังข่าวลวงข่าวปลอมสร้างความหวังไม่ย่อท้อในการต่อสู้กับโรคโควิดและแก้ปัญหาโดยใช้สติสร้างความเห็นใจไม่รังเกียจ พยายามทำความเข้าใจช่วยกันรับมือใช้พลังของตัวเองให้เต็มศักยภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคใช้สายสัมพันธ์สร้างความแข็งแกร่งแบ่งปันพลังจากตัวเราออกไปสู่คนรอบข้างและชุมชน

สุดท้ายขอฝากถึงบุคลากรด่านหน้าทุกคน ได้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และพี่น้องอสม./อสส.ทุกท่าน ที่กำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีพลังใจที่เข้มแข็งอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเราต่อไป "ท่านคือคนด่านหน้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้สำหรับคนข้างหลัง" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend