ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โควิด-19 กระทบ "บ้านรื่นสุข" เงียบเหงา

660 23
โควิด-19 กระทบ บ้านรื่นสุข เงียบเหงา

"บ้านรื่นสุข" หรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก หน่วยงานของมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก ดำเนินกิจกรรมดูแลคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจำนวน 81 คน อายุระหว่าง 18-47 ปี ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บ้านรื่นสุขเงียบเหงา ขาดผู้มาเยี่ยมเยือน จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ช่วยเหลือคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บ้านรื่นสุขเงียบเหงา ขาดผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนภายใต้การดูแลของบ้านรื่นสุขนั้นจำเป็นต้องพักอาศัยประจำ ไม่สามารถส่งกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่มีญาติพี่น้องหรือบางคนที่มีญาติพี่น้อง แต่ก็หนีหายไปทิ้งคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ที่เป็นลูกหลานของตัวเอง ตลอดจนภาระการเลี้ยงดูไว้ ณ บ้านรื่นสุขแห่งนี้ 

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 "บ้านรื่นสุข" เป็นหน่วยงานแห่งหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนเงินและสิ่งของในการเลี้ยงดูคนตาบอดดังกล่าว ขณะที่จะส่งคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนไปยังที่ใด เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนข้างต้นก็ไม่สามารถกระทำได้เลย

"บ้านรื่นสุข" จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านได้ร่วมกันแบ่งปันทุนทรัพย์ สิ่งของ แก่คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนตามกำลังและความศรัทธา แม้เพียงหยดหนึ่งแห่งน้ำใจของท่าน สานฝันคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ ด้วยการบริจาคเข้ามายัง บัญชีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทย  สาขานครนายก  211-0-17017-4 มูลนิธิ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174ใบเสร็จของท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนมาที่  Line : 0843623860 หรือ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ด้วยความขอบคุณยิ่ง


เรื่องโดย ภาสพล โตหอมบุตร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend