ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปิดตัวเลขเกษตรกรรอรับเงินเยียวยาโควิดเกิน 7.5 ล้านครัวเรือน

4.01K 37
เปิดตัวเลขเกษตรกรรอรับเงินเยียวยาโควิดเกิน 7.5 ล้านครัวเรือน

รมว.เกษตรฯ เผยเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียนแล้วกว่า7.5ล้านครัวเรือน ชวนเกษตรกรหน้าใหม่-ไม่เคยร่วมโครงการรัฐเร่งยื่นขอสิทธิ รับเยียวยาผลกระทบโควิด-19และสิทธิประโยชน์ต่างๆมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต 2563กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานว่าทะเบียนเกษตรกรมีรายชื่อและพื้นที่เพาะปลูกในระบบทั้งประเทศ7,522,003 ครัวเรือนขณะนี้มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 6,196,346ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่คิดเป็นสมาชิกครัวเรือนรวม 16,332,997 คน ทั้งนี้การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำล่าสุดสั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับปลัดกระทรวงการคลังปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกราย เพื่อให้เกษตรกรที่เผชิญผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลมากที่สุด ที่เป็นห่วง คือเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนจึงไม่มีชื่ออยู่ในระบบและไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐซึ่งจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และกระทรวงการคลังจึงเชิญชวนให้เกษตรกรทั้งกลุ่มเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมงและนาเกลือที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อยืนยันสถานภาพในการรับความช่วยเหลือต่าง ๆรวมถึงโครงการประกันรายได้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนแล้วหากรัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนแล้ว หากเยียวยาเป็นเงินจะโอนผ่านบัญชีธ.ก.ส. ได้ทันที


ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2560กำหนดว่าสถานภาพของเกษตรกรสิ้นสุดลง เมื่อไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา3ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ปี2561นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูล ในวันที่23มิถุนายน2560)จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรโดยด่วน ขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนประมาณ1ล้านครัวเรือนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ผู้ที่มาขึ้นหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต้องทำการเกษตรตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการขึ้นทะเบียนเท่านั้นและกรอกข้อมูลครบตามแบบ ทบก.01หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาตามมาตรา137และ มาตรา267ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้ และการได้รับเงินช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการและตามหน่วยงานที่เสนอโครงการนั้น ๆ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความเป็นเกษตรกรผ่านwww.doae.go.thกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชั่นFARMBOOKเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19"เพื่อป้องกันผู้นำข้อมูลเกษตรกรไปใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นควรตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น ย้ำว่า การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งนี้เป็นไปตามรอบการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ ส่วนการรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้ติดตามจากมาตรการของรัฐบาลเท่านั้น" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend