ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เพจหมอ เผย 10 เหตุผล ไทยมีเคสโควิด-19 ไม่ทะลุหลักหมื่น-หลักแสน เหมือนต่างประเทศ

64.26K 949
เพจหมอ เผย 10 เหตุผล ไทยมีเคสโควิด-19 ไม่ทะลุหลักหมื่น-หลักแสน เหมือนต่างประเทศ

จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันเพียงหลักสิบ แม้จำนวนผู้ป่วยรวมจะสูง แต่มีผู้ป่วยที่หายและกลับบ้นแล้วอยู่มากพอสมควร ล่าสุด เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว เผย 10 เหตุผลที่ไทย มีเคสโควิด-19 ไม่มากเท่าต่างประเทศ

วันนี้ (21 เม.ย.63) เฟซบุ๊กเพจInfectious ง่ายนิดเดียว เพจเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อต่างๆ ได้โพสต์ถึง เหตุผล10 ข้อที่ประเทศไทยมีเคสโควิด-19 น้อยกว่าต่างประเทศ โดยระบุว่า

เหตุผล 10 ข้อที่ไทยเรามีเคสไม่ทะลุ

หลักหมื่น หลักแสน แบบ ต่างประเทศ

ประเทศเกิน 1 แสนราย

อเมริกา 760,000 ตาย 40,000

สเปน 200,000 ตาย 20,000

อิตาลี. 178,000 ตาย 20,800

ฝรั่งเศส 152,000 ตาย 19,000

เยอรมัน 145,000 ตาย 4,600

UK. 120,000 ตาย 16,000

เกิดอะไรขึ้น!! ทั้งที่ประเทศเหล่านี้

การแพทย์การสาธารณสุขน่าจะดี พัฒนามากกว่าเรา

กาลเวลาผ่านไป 3 เดือน ยืนยันระบบไทยเราดี

ไม่แพ้ชาติใดในโลก

สมกับอันดับ 1 เอเซีย ที่ 6 ของโลก

Fact

ใครบ้างที่ทำงานเบื้องหลังความสำเร็จ

ไทยเรายังยันอยู่ ป่วย 2700 ตาย 47

1) เรามีระบบคัดกรองที่ชุมชนที่ดี อสม. 1.4 ล้านคน เคาะประตูบ้าน รพ.สต.ลงพื้นที่จริงจัง ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกชื่นชม เฉพาะที่ อสม รพ.สต.คัดกรองได้ส่งเข้าระบบเกือบ 5000 ราย รวมทั้ง จนท. รพ.สต.และ นวก.สาธารณสุข

ทำให้ไม่แพร่ในชุมชน ยังมีผลิตหน้ากากผ้า สอนให้ความรู้จริงจังใน ชุมชน ถ้า ตปท.คงบ้านใครบ้านมัน

คนในชุมชนก็คอยเป็นหูเป็นตา บ้านไหนเสี่ยง บ้านไหนกลับจาก ตปท. จะสอดส่องกัน รายงานผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนมีองค์ความรู้ ป้องกันตัวเองในระดับดี

2) อบต. อบจ. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท. ท้องถิ่น ผู้ว่าการราชการจังหวัด ฐานะ EOC มีอำนาจสั่งการเต็มLockdown ปิดเมือง สนับสนุนด้านกำลังคน ตั้งด่านวัดไข้ สุดยอดแล้ว

3) ทีมระบาด นักระบาด SRRT มดงานคนสำคัญ สวบสวน ค้นหา ลงพื้นที่ตามเคสสัมผัสมาตรวจ คือโคนันดีๆนี่เอง ที่ชัดคือ timeline แต่ละเคส ไปที่ไหน ใครเสี่ยงพิกัดจุดเสี่ยง ทั่วประเทศ

ทีมกรมควบคุมโรค สคร.

ทีมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแลป 91 แห่งทั่วประเทศ ตรวจป้ายคอไปแล้ว 1.4 แสนตัวอย่าง

ทีม สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4) ทีมหน้าด่าน บก เรือ อากาศ สนามบิน คัดกรองไปแล้ว 6.5 ล้านคน

ทีมคัดกรอง ที่สถาบันพยาบาล โรงพยาบาล ทั่วประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน

ตรวจจับเคสเข้าข่ายสอบสวนโรค 40,000 ราย พบคนไข้ยืนยัน 2700 ราย และป้ายคอเพื่อหาเชื้อไปแล้ว 1.4 แสนครั้ง ตรวจมากกว่าประเทศญี่ปุ่น ที่ระบาดระลอก 2

5) ทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใน รพ.แพทย์ ทั้งที่ทำงานและเกษียณราชการแล้วเบื้องหลัง ระดมสมอง ออกแนวทางการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานของไทยเอง และสอน อบรม ตลอด update ตลอด ไม่เคยขาด

เร่งผลิตวัคซีน ผลิตยา เพียงพอถ้ามีระบาดระลอกสอง


6) ทีมมดงานในสถาบัน โรงพยาบาล หมอ แผนไทย พยาบาล เภสัช ทันต MT RT PT นวก. สาธารณสุข และ back office ประชาสัมพันธ์ การเงิน แม่บ้าน รปภ จ่ายกลาง นิติเวช โภชนาการ ห้องบัตร ฝ่ายช่าง รพ. นักสังคมสงเคราะห์ palliative และจิตอาสา

ซักซ้อมแผนทั้งบนโต๊ะ ซ้อมสถานการณ์จริง เตรียมเตียง ไอซียู ห้องแยกโรค พร้อมเพียง

7) ประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ สวมหน้ากาก ห่างกัน 1-2 เมตร

ที่เห็นชัดต่างจาก ตปท คือ หน้ากากอนามัย เราใส่มากกว่าในยุโรป ตั้งแต่ระบาดแถมบางท้องที่ไม่ใส่ถือว่าผิดกฎหมาย

และภาครัฐหน่วยงานอื่น เอกชน ประชาชน บริจาคสิ่งของ เงิน อุปกรณ์ต่างๆ อาหารหน้ากาก ชุดหมี กล่องอะคิลิก เตียงเคลื่อนย้ายคนไข้แรงดันลบ สร้างห้องแรงดันลบ

โรงแรม ยินดีให้ใช้สถานที่เป็นที่กักกัน หรือ state quarantine รองรับเคสคนไทยกลับจากต่างประเทศ ตัวเลขที่เตรียม 20,000 ราย ตอนนี้ใช้ไป เพียง 2300 ราย

ตรวจจับ ดักจับ คนไทยที่ติดเชื้อจาก state quarantine ได้ 70 คน ทำให้ไม่แพร่กระจายในชุมชน

8) วัฒนธรรมเราไม่ได้กอด จูบ สัมผัสมือ เราไหว้ ไม่สัมผัสตัวกัน เหมือนต่างประเทศ จึงเห็น ราชวงศ์อังกฤษ แนะนำให้ไหว้อย่างเอเซีย ลดการจับมือ กอดจูบ

9) ภูมิอากาศ ไทยร้อน ไวรัสโคโรน่าไม่ได้ชอบ ตทป. อากาศหนาว เย็นกว่าไทย

แต่พอเข้าฤดูฝน หนาว โรคประจำถิ่น เจ้าเก่า จะมาเยือน ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก หลอดลมอักเสบจากอาร์เอสวีในเด็ก

เราจึงต้องรีบจบกับโคโรน่าอีก 1-3 เดือน ก่อนเชื้อประจำถิ่นเราจะมาทวแชมป์

10) การขนส่งมวลชนเรา ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักแบบต่างประเทศ ทำให้คนไม่ได้เคลื่อนย้ายมวลชน เราจึงกังวลอย่างกรณีสงกรานต์ที่คนจะเดินทางเป็นแสน ข้อมูลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กราฟการเดินทาง เคลื่อนย้ายมวลชน ลดลงชัดเจน

เราเดินมาครึ่งทางของโรคระบาดแล้ว

ให้ภูมิใจในความเป็น "ทีมไทยแลนด์"

เราจะชนะ ก้าวข้ามโควิดไปด้วยกัน

แสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์สวยงามเสมอ

ถ้าถามว่าใครคือ ฮีโร่ ทำให้ไทยรอดวิกฤต

คำตอบคือ

คนไทยทุกคน เราคือทีมเดียวกัน

รักเธอ ประเทศไทย

ทีมไทยแลนด์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย เฟซบุ๊ก: Infectious ง่ายนิดเดียว
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์