ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

องค์กรภาคประชาชนชี้ ลดค่าไฟแค่ 3% ไม่ได้ช่วยอะไร

199 0
องค์กรภาคประชาชนชี้ ลดค่าไฟแค่ 3% ไม่ได้ช่วยอะไร

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผย แนวทางที่อยากเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ คือลดค่าไฟฟ้า 1,000 บาทแรกให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟทุกคน ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 50 กับผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท และลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 30 กับผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วง 3,000 บาท ขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการกับเชื้อโควิด-19

จากการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติโดยให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) จึงมีประชาชนบางส่วนที่ทำงานจากที่บ้าน (work from home) ทำให้ค่าไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นจนมีประชาชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องรัฐให้จัดการปัญหาค่าไฟแพง นั้น

ล่าสุด(20 เมษายน 2563) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยสารีอ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและ รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร เฟซบุ๊กไลฟ์ ประเด็นค่าไฟฟ้าแพง

สารีอ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในช่วง 2 -3 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีค่าไฟฟ้าแพงเข้ามาเป็นจำนวนโดยบางรายค่าไฟแพงขึ้นจากปกติประมาณ 2-3 เท่าจึงตัดสินใจเฟซบุ๊กไลฟ์ร่วมกันคุณบุญยืน และคุณรสนา เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหา ร่วมกันแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนเพื่อเสนอเพื่อเสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าไปยังรัฐบาล

"รัฐบาลควรยุติการเรียกเก็บเงินค่าบริการจำนวน38.22 บาท(ค่าบริการ 38.22 บาท คืออะไร? อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ https://today.line.me/th/pc/article/ค่าบริการ+38+22+บาท+โผล่บิลค่าไฟ+คืออะไร-WnvBlE) รวมถึงการคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าในช่วงนี้ เนื่องจากในภาวะที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และเสนอให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)คิดค่าไฟกับประชาชนในราคาที่เท่ากับที่ซื้อมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ควรลดราคาให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย" สารีกล่าว


รสนาโตสิตระกูล กล่าวว่า แนวทางที่อยากเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ คือลดค่าไฟฟ้า 1,000 บาทแรกให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟทุกคน ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 50 กับผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท และลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 30กับผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วง 3,000 บาท ขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการกับเชื้อโควิด-19ซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีรายได้เนื่องจากการหยุดงานและหลายส่วนก็ยังอยู่ระหว่างรอการเยียวยาด้วยมาตรการอื่นๆ ของรัฐ

บุญยืนศิริธรรม กล่าวว่า นโยบายของรัฐที่ลดค่าไฟฟ้าให้กับครัวเรือนร้อยละ3เป็นเวลา3เดือนไม่ได้แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะค่าไฟที่ลดลงนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่แต่ละครัวเรือนต้องจ่ายซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการของรัฐที่ให้ประชาชนอยู่บ้าน ดังนั้นจึงสนับสนุนข้อเสนอของคุณรสนานอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าทั้ง3แห่ง ทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตล้วนเป็นกิจการของรัฐที่ไม่ได้แปรรูปกลายเป็นบริษัทมหาชนดังเช่นบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)ดังนั้นหากเกิดการขาดทุนจากการลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็จะเป็นเพียงการขาดทุนกำไร รัฐจึงควรต้องแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประคับประคองให้ผ่านภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาล 5 ข้อ ดังนี้

1) ขอให้ลดค่าไฟ โดยแบ่งเป็น 3 กรณีย่อยๆ คือ

- ลดอย่างเป็นธรรมถ้วนหน้ารายละ 1000 บาท

-ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ50ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟในช่วง 1,001 3,000 บาท

-ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ30ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

2) ขอให้ค่าบริหารจัดการเป็น 0 (ยกเลิกการคิดค่าบริการ 38.22 บาท) อย่าผลักภาระส่วนนี้ให้ประชาชนแบกรับ

3) ให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาเท่ากับที่รัฐรับซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมทั้งเจรจาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดค่าไฟที่ขายให้แก่รัฐเพื่อให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลดลง

4) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง เช่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยทำให้การขออนุญาตในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ง่ายขึ้น นอกจากนี้เสนอให้ใช้นโยบาย net metering โดยคิดค่าไฟแบบหักลบกลบหน่วยอัตโนมัติระหว่างไฟฟ้าที่ผลิตได้เองและไฟฟ้าที่ประชาชนใช้จากการไฟฟ้ารวมทั้งเดินหน้านโยบายให้การไฟฟ้าติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้1 ล้านครัวเรือน

และ 5) แก้ไขโครงสร้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่นการผูกขาดราคาแก๊ส การประกันราคาค่าไฟฟ้าที่เอกชนผลิตให้รัฐ (take or pay)

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์