ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แรงงานต่างด้าว

168 4
ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน แทคทีมสภากาชาดไทย ลงพื้นที่พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หารือกำหนดแนวทางใช้''สมุทรสาครโมเดล" เป็นจังหวัดนำร่องในดูแลแรงงานต่างด้าวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เข้าพบหารือกับนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้ ''สมุทรสาครโมเดล" เป็นจังหวัดนำร่องในการดูแลแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเรื่องการจัดทำหน้ากากผ้า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 1) มาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับ อสต.และแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทำตนให้เป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพอนามัย สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน และชักชวนให้คนอื่นทำตาม ปรับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตระหนักว่าเราอยู่บนแผ่นดินไทยต้องเคารพกฎหมายไทย และร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อคนไทยและคนต่างด้าวทุกคน 2) ให้ความรู้การป้องกันโควิด 19 แก่แรงงานต่างด้าวในชุมชม สถานประกอบการ ในวัดที่แรงงานต่างด้าวมาทำบุญ และเด็กต่างด้าวในศูนย์เด็กเล็กต่างด้าว


3) การปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองในหอพัก โดยติดประกาศคำแนะนำการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองในหอพักที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในรูปแบบ 2 ภาษาทุกหอพัก 4) จัดทำพื้นที่หอพักนำร่องในการป้องกันโควิด 19 โดยนำร่องบ้านเอื้ออาทร ท่าจีน และขยายพื้นที่  2 แห่ง ได้แก่ หอพักมนตรี โกรกกราก และหอพักป้าจู ท่าฉลอม และ 5) การกระตุ้นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้โรคโควิด 19 ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย เนื่องจากปัจจุบันแรงงานต่างด้าวสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คมากกว่าไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าว เพื่อมอบหน้ากากผ้า หน้ากากใส Face Shield และเจลล้างมือ ณ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยได้ร่วมกับสภากาชาดไทยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จำนวน 500 ชุด อีกด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend