ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"เชียงใหม่" ยืนยันผู้ติดเชื้อคงที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย

216 15
เชียงใหม่ ยืนยันผู้ติดเชื้อคงที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่ยืนยันผู้ติดเชื้อคงที่ 40 ราย แ เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ทางจังหวัดมอบหมาย อปท.ช่วยดูแลเรื่องการบริจาคสิ่งของ จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้มีจิตศรัทธา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ด้านเทศบาลรบรวมข้อมูลแต่ละชุมชน เพื่อผู้มีจิตศรัทธากระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)โดยนพ.วรัญญู  จำนงประสาทพร   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม ยืนยันผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 40 ราย  กลับบ้าน 24 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 15 ราย  เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 1,114 ราย กลับบ้าน 1,026  ราย อยู่ในโรงพยาบาล 88ราย 

มีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 13,919 ราย กักตัวในที่พัก 2,388 ราย กักตัวครบ 14 วันแล้ว 11,531 ราย มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่ระบาดต่อเนื่อง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1,495 ราย กักตัวที่บ้านพัก 5 ราย  กักตัวครบ 14 วัน 1,490 ราย ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน Local Quarantine ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 11 ราย และ โรงแรมบีพีเชียงใหม่ ซิตี้ 1 รายนายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า สำหรับการอำนวยความสะดวกผู้ที่ต้องการบริจาคอาหาร หรือสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเชียงใหม่มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการรวมตัวเพื่อรับบริจาคเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงกังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

จึงได้กำหนดแนวทางให้อปท. ช่วยจังหวัดดำเนินการ โดยให้ท้องถิ่นประสานกับผู้มีจิตศรัทธา ที่จะบริจาคอาหารและสิ่งของ โดยให้อปท.เป็นศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อนำอาหารและสิ่งของส่งมอบให้ถึงครัวเรือนโดยไม่ต้องเป็นภาระในการเดินทาง เมื่อทอ้งถิ่นได้ดำเนินการเรียบร้อยจะส่งหลักฐานเช่นภาพถ่าย รวมถึงหลักฐานการรับมอบสิ่งของให้กับผู้มีจิตศรัทธาทราบ 

หรือกรณีที่ผู้มีจิตศรัทธามีความประสบจะมอบอาหารและสิ่งของด้วยตัวเอง สามารถดำเนินการได้ โดยท้องถิ่นจพจัดพาหนะและเจ้าหน้าที่ไปมอบสิ่งของหรืออาหารถึงครัวเรือนโดยตรง หากมีจำนวนมากจะจัดเตรียมสถานที่และนัดหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบมาทำการมอบ โดยกำหนดสถานที่พิจารณาเป็นครั้งๆ ไป โดยใช้พื้นที่บริเวณใกล้ที่พักของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่มารอรรับสิ่งของต้องมีจำนวนครั้งละไม่เกิน 100 คน เพื่อเป็นไปตามการเว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากนั้นได้ให้ท้องถิ่นสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยสำรวจทั้งผู้มีสัญชาติไทยและต่างด้าว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะนำสิ่งของและอาหารมาแจกจ่าย


ด้าน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการบริการจาคสิ่งของให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ติดขัดเรื่องการไม่มีผู้มารับของไปบริจาคให้ ทางเทศบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับสิ่งของนำไปบริจาคให้ พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการนำไปบริจาคให้กับผู้มีจิตศรัทธา

หากต้องการนำสิ่งของไปบริจาคด้วยตัวเอง ทางเทศบาลได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละชุมชนไว้ เพื่อจะได้กระจายไปในชุมชนต่างๆ ที่ขาดแคลนโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน หากไม่มีการประสานงานกันการกระจายของอาจจะได้ไม่ทั่วถึงและอาจจะกระจุกรวมอยู่ในชมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าผู้มีจิตศรัทธาต้องการที่บริจาคสิ่งของไปให้กับชุมชนที่ขาดแคลนมากที่สุด

นอกจากนั้นหาต้องการบริจาคสิ่งของด้วยตัวเองบริเวณหน้าบ้าน หรือหน้าร้านเพราะมีสิ่งของอยู่ไม่มาก ขอให้ประสานเข้ามาที่เทศบาลเพื่อที่จะจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาค ทั้งนี้ขอให้แจ้งจำนวนสิ่งของหรืออาหารที่จะนำมาบริจาค เพื่อที่จะได้จัดประชาชนให้กระจายไปในจุดอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัด โดยสามารถประสานผ่านเบอร์โทรศัพท์ 088-267-1325, 089-951-8557, 063-661-9951

เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ | ภาพโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์