ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลุยพบต่างด้าวสมุทรสาคร-ปทุมค้นหาคนเสี่ยงโควิด-19

319 5
ลุยพบต่างด้าวสมุทรสาคร-ปทุมค้นหาคนเสี่ยงโควิด-19

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งเยียวยาลดผลกระทบ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ การคัดกรองและการกักตัวเอง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด - 19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แรงงานจังหวัด และจัดหางานจังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาคร เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือในการเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ดร.ดวงฤทธิ์ บอกว่า การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสภากาชาดไทย จะได้ร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 

โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เสริมสร้างสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานีก่อน หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์