ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นิพนธ์ ช่วยภัยแล้ง แปดริ้ว นาข้าวยืนต้นตาย ประสานกรมชลฯ ทำโครงการป้องกันน้ำเค็มรุก-น้ำแล้ง

216 1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(17 เม.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)และคณะลงพื้นที่แปลงนาข้าว ของเกษตรกร ที่หมู่ 2 บ้านทางเกวียน ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งนาข้าวได้รับความเสียหาย และได้รับเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ไปแล้ว หลังจากที่จังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณด้ายซ้ายของแม่น้ำบางปะกง เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทำให้เกิดสภาพดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งต้องอาศัยน้ำจืดจากแม่น้ำบางปะกงในการทำการเกษตร แต่สถานการณ์ปริมาณฝนเมื่อปลายปี 2562 มีปริมาณน้อยกว่าปี 2561 ประกอบกับน้ำจืดของแม่น้ำบางปะกงมีแค่ 3 เดือน(ส.ค.- ต.ค.)ทำให้ไม่มีน้ำจืดไว้ใช้ทำนาข้าว ส่งผลต่อนาข้าวส่วนใหญ่ยืนต้นตาย

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งจิตอาสาต้านภัยแล้ง ได้ดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งในพื้นที่ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค การขุดลอกคลองไส้ไก่เข้าแปลงนาเกษตรกร การขุดหลุมขนมครกในคลอง เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

นิพนธ์ มท.2 กล่าวว่า ในส่วนของการเสนอโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาว ตามที่เกษตรกรและองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องการนั้น ตนจะรับไปดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมชลประทานเพื่อเร่งให้มีการออกมาสำรวจความเป็นไปได้และเร่งรัดให้ดำเนินการทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์