ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พม. สั่งลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน ใน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19

107 12
พม. สั่งลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน ใน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เกือบ 300 ชุมชน ใน กทม.

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 

ทั้งนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน หรือ "คปค. ชุมชน" เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด"สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน" ในพื้นที่นำร่อง286 ชุมชนใน กทม. ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. 

โดยแบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 7ทีมๆ ละ 4 ชุมชนต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.2563 เป็นต้นไป และมีเป้าหมายจะลงพื้นที่จนครบ 286 ชุมชนภายใน 10 วันโดยได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นหัวหน้าทีม


นางพัชรี กล่าวต่อไปว่าสำหรับการลงพื้นที่ชุมชนในวันแรก (19 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าช่วยเหลือ ชุมชนรุ้งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม. เป็นชุมชนแรก 

และเวลา 13.30 น.จะลงพื้นที่ช่วยเหลือเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โดยจะเข้าไปจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19และโรงอาหารกลางของชุมชน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ 

การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด จากกระทรวงพาณิชย์ 

การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

 และการให้คำปรึกษาต่างๆ กรณีผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท 

การพักชำระหนี้บ้านและสิทธิสวัสดิการสังคม จากรัฐ เป็นต้น 

สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับเงินสนับสนุน100,000 300,000 บาทต่อชุมชน และการพักชำระหนี้ 3 เดือนและชุมชนในความดูแลของ กคช. จะได้รับการพักชำระหนี้ 3 เดือนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend