ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผลักดัน 'กลไกสภาผู้นำชุมชน' รับมือหลังสถานการณ์โควิด-19

240 5
ผลักดัน กลไกสภาผู้นำชุมชน รับมือหลังสถานการณ์โควิด-19

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผลักดัน กลไกสภาผู้นำชุมชน ครอบคลุม 46 จังหวัดทั่วประเทศ ชู 5 สิ่งสำคัญรับมือโควิด-19 รับผิดชอบ-เข้าใจเป้าหมายตรงกัน-จัดการคนเข้าออก-กักตัว-กักกัน ตอกย้ำการขึ้นแท่นต้นแบบชุมชนน่าอยู่ และแผนการจัดการของชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19

นางเข็มเพ็ชร เลนะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโควิด-19สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุนกลไกสภาผู้นำเข้มแข็งสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ต้นแบบมาอย่างต่อเนื่อง สานพลังเครือข่ายในพื้นที่จนเป็นพลังสำคัญให้เกิดแนวทางการสนับสนุนกลไกสภาผู้นำชุมชนในการป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ชุมชนน่าอยู่ขึ้น

เพื่อเตรียมรับมือด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน เช่น การแพร่กระจายโควิด-19ผลกระทบ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต และแนวทางวิธีการป้องกันรวมทั้งเฝ้าระวังประเมินกลุ่มเสี่ยง จุดเสี่ยง และจัดทำข้อมูลคนในชุมชนและคนกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต่างจังหวัดจนถึงแผนการจัดการของชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19

 

 


"กลไกสภาผู้นำชุมชนในการป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัสCOVID-19แบ่งเป็นชุมชนน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และชุมชนน่าอยู่ชายแดนใต้ จำนวน 376 หมู่บ้าน ใน 46 จังหวัด มีการจัดการเพื่อติดตามเฝ้าระวัง 5 เรื่องสำคัญ คือ

1.มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของสภาผู้นำชุมชนชัดเจน รู้ว่าใครรับผิดชอบส่วนใด

2.มีองค์ความรู้และภารกิจร่วม สภาผู้นำชุมชนมีความเข้าใจตรงกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ บ้านเราต้องไม่มีผู้ติดเชื้อ และแผนการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

3.การจัดการคนเข้า-ออกในชุมชน

4.การกักตัว มีวิธีการตรวจสอบและเข้าถึง รวมทั้งมีระบบรายงานข้อมูลประจำวัน ระบบสื่อสารระหว่าง อสม. และสภาผู้นำชุมชน 

และ5.การจัดการกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องกักกัน"นางเข็มเพ็ชร กล่าว

นางเข็มเพ็ชร เลนะพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าวว่า กลไกสภาผู้นำชุมชน ทำให้ทุกชุมชนปรับแผนชุมชนเพื่อรับมือกับโควิด-19 นอกจากสามารถพึ่งตนเองในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ผู้นำและสมาชิกในหมู่บ้านร่วมทำงานเพื่อคนในชุมชนและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เกิดการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทำความสะอาดทั่วทุกพื้นที่ในหมู่บ้านรวมถึงมาตรการในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ สภาผู้นำชุมชนบ้านเชียงสง อ.จอมพระจ.สุรินทร์ จัดสรรงบประมาณให้แก่สภาผู้นำชุมชนทำหน้ากากอนามัยสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีมาตรการในการจัดงานศพ โดยจัดอาสนะสงฆ์และเก้าอี้ห่างกัน 1 เมตร ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากผ้า มีเจลล้างมือไม่เล่นการพนัน และร่วมกับจิตอาสา อสม.บ้านไร่ จัดทำ"หน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด19" เพื่อมอบให้กับคณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,000 ชิ้นและนอกจากการป้องกันตนเองในการแพร่ระบาดของโรคแล้วสภาผู้นำชุมชนต้องมีการวางแผนชุมชนระยะยาวเพื่อดูแลทุกข์สุขและปากท้องของคนในหมู่บ้าน

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend