ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากโควิดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

2.40K 47
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากโควิดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เนื่องจากเงินดังกล่าวนับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกำหนด

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

โดยมีมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000.- บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน มิถุนายน 2563) 

เนื่องจากเงินดังกล่าวนับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกำหนด 

ดังนั้น เงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว จำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน จึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 (1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีกับเงินดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทรศัพท์0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์