ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

หนุ่มๆ SBFIVE และศิลปินรุ่นน้อง Superboy ส่งคลิปมอบความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

141 6

หนุ่มๆ SBFIVE และศิลปินรุ่นน้อง Superboy พร้อมใจส่งคลิปอวยพรเทศกาลสงกรานต์เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2563 เผยทริคใกล้ชิดคนในครอบครัว ในภาวะโควิด-19 ระบาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้รัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 นี้ จึงขอให้ทุกคน งดเล่นน้ำ งดฉลอง งดกิจกรรม งดชุมนุม ทำให้ปีใหม่ไทยไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาอีกทั้งทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ รณรงค์ให้"เว้นระยะห่างทางสังคม" (Social Distancing) ศิลปินสังกัด Star Hunter Entertainment เลยเผยทริคใกล้ชิดคนในครอบครัวพร้อมส่งความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ในยุคโควิด-19 ระบาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ย ้า! สามารถร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้ โดยการสรงน ้าพระพุทธรูปประจeบ้าน ไหว้ขอพรปู่ ย่าตายาย โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลไปกราบขอพรญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล อวยพรให้กัน และให้กำ ลังใจซึ่งกันและกัน ถือเป็นวิธีการสร้างความอบอุ่นใจในยามวิกฤตเช่นนี้

บาส SBFIVE หรือ สุรเดช พินิวัตร์น้องเล็กของวง SBFIVE ขอฝากคลิปสั้นๆ มาให้ว่า ... "เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนี้ทุกคนอยู่ในช่วงสถานการณ์วิกฤต อยากให้ทุกคน #อยู่บ้านหยุดเชือ้ เพื่อชาติแต่เรายังมีวิธีรักษาประเพณี อย่างเช่นการรดน ้าด าหัวออนไลน์หรือการวิดีโอคอลหาคนในครอบครัวที่อยู่ ต่างจังหวัด อวยพรปีใหม่กัน และปีใหม่ไทยในปีนี้ผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง สถานการณ์ดีขึน้ แล้วค่อยกลับมาเจอกันครับ"

คิมม่อน SBFIVE หรือ วโรดม เข็มมณฑา กล่าว... "สวัสดีวันปี ใหม่ไทย อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันปี ใหม่ไทยมากๆ ครับผม ปีนีอ้ าจจะพิเศษนิดนึง ทุกคนอาจจะเดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อ คุณแม่ไม่ได้หรือเล่นน้ำ ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีสื่อโซเชียล ยังมีโทรศัพท์ โทรไปบอกรักคุณพ่อ คุณแม่ ในวันปี ใหม่ไทยได้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ"

คอปเตอร์ SBFIVE หรือ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวีฝากคลิปมาเช่นกัน ... "สวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์สงกรานต์ปีนีอาจจะแตกต่างจาก ้ ปีอื่นๆ เพราะเราไม่มีโอกาสจัดกิจกรรมเล่นน ้ากัน แต่ยังมีประเพณีหนึ่งทีส่ าคัญในวันสงกรานต์คือ การรดน ้าด าหัวผู้ใหญ่ บุพการีหรือบุคคลที่เราเคารพรัก ซึ่งถ้าใครอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ก็ยังสามารถท าพิธีนีไ้ด้อยู่แต่ถ้าใครจะต้องอยู่ไกลจากพ่อแม่ หรือ ครอบครัว เราก็วิดีโอคอลหากันก็ได้ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่ารัก ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนอีกครั้ง ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ พบเจอแต่เรื่องราวดีๆ และเราจะผ่านเรื่องนีไ้ปด้วยกัน สู้ๆ นะครับทุกคน"

เต้ SBFIVE หรือ ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์กล่าวเสริมสมาชิกในวงว่า... "สวัสดีปีใหม่ไทย แฮปปี้สงกรานต์เดย์ปีนีข้ อให้ทุกคนมีแต่ส่ิงดีๆ เข้ามา เจอแต่ส่ิงดีๆ ตลอดปีถึงปีนีเ้ราจะไม่ได้เล่นน ้าสงกรานต์เนื่องจากภาวะโรคระบาดตอนนี้แต่ก็มีส่ิงดีๆ คือ พวกเราได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ก็ถือว่าเป็ นวันครอบครัว ส่วนเรื่องของประเพณีรดน ้าด าหัว ถึงแม้ช่วงนี้จะไม่สามารถรดน ้าด าหัว คุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่าได้แต่เราก็ใช้วิธีอื่นได้อย่างเช่นการโทรหา หรือ เฟซไทม์หา ส่วนตัวเต้ไม่ได้รดน ้าด าหัวอาม่า แต่ก็จะใช้วิธีการโทรหาและขอค าอวยพรจากอาม่าแทน เราอาจจะไม่ได้รดน ้าด าหัวเหมือนทุกๆ ปี แต่ถือว่าเราได้ช่วยคุณตาคุณยายลดความเสี่ยงปี หน้าถ้าเราผ่านวิกฤตนีไ้ปได้เราก็สามารถรักษาประเพณีได้เป็นก าลังใจให้ทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปี ใหม่ไทยนะครับ"

ด้านศิลปินรุ่นน้อง Superboyอย่าง แบงก์SUPERBOY หรือ ธนาธิป ศรีทองสุก ก็ฝากวิธีการขอค าอวยพรจากผู้ใหญ่ในยุคโควิด-19ระบาด ว่า ... "เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ในช่วง โควิด-19 ระบาด ผมมีไอเดียในการอวยพรผู้ใหญ่ หรือว่ารดน ้าด าหัวผู้ใหญ่ ผ่านทางวิดีโอคอล ถึงเราจะไม่ได้ไปหากัน แต่เราเห็นหน้ากันผ่านทางโทรศัพท์ แค่นี้ก็สุขใจ สุขกาย สบายใจแล้วนะครับ"

ภณ SUPERBOY หรือ ธนภณ เอี่ยมกา ชัย ฝากคลิปอวยพรปีใหม่ไทยมาว่า ... "สวัสดีปี ใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขมากๆ ในช่วงวันปีใหม่ไทย และช่วงนี้ไวรัสโควิด-19 ก าลังระบาด ก็ไม่สามารถออกไปเล่นน ้าข้างนอกได้แต่เราสามารถสาดความสุขผ่านทางออนไลนไ์ด้นะครับ หรือรักษาประเพณีไทย ได้ด้วยการรดน ้าดา หัวผู้ใหญ่ ถ้าคนไหนอยู่ที่บ้านก็ยังรักษาประเพณีไทยได้ด้วยการรดน ้าดา หัวผู้ใหญ่ ขอพรท่านได้ส่วนคนไหนที่อยู่ไกลกัน ก็สามารถโทรไปขอค าอวยพรได้ และขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงสงกรานตน์ ี้และเราจะผ่านวิกฤตนีไ้ปด้วยกันครับ สู้ๆ ครับ"

และยังมี เจ็ท SUPERBOY หรือ เจษฎากร บัณฑิต, เฟอร์กี้SUPERBOY หรือ ภวฤทธ์ เพาเวอร์, กาด SUPERBOY หรือกาด พลอยสุภา, ต๋ัง SUPERBOY ห รือ วีรพ งษ์ จัน ท ร์ค าเรือง, แบงค์ SUPERBOY ห รือ ธรณินทร์มโนสุดประสิทธิ์,จูเนียร์SUPERBOY หรือ รณกร สุนทรนนท์และ

โบนัส SUPERBOY หรือ ธนเดช ดีสีสุข แอบทิ้งท้ายวิธีการดน้ำ หัวคุณพ่อ คุณแม่แบบสร้างสรรค์โดย แต่ในยุคนี้เราจะหันมาใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้ท่านแทน ก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่น่ารัก แถมปลอดภัยไร้ความเสี่ยง แต่ถ้าจะให้ดีทุกคนต้องหม่ันดูแลความสะอาด และล้างมือตลอด เพื่อความสะอาด ห่างไกลโควิด-19 ครับ"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend