ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

เตือนภัยแล้ง! สำรวจพบน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์น้อย

190 15
เตือนภัยแล้ง! สำรวจพบน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ อยู่ในเกณฑ์น้อย

เตรียมรับมือภัยแล้ง กรมชลประทานสำรวจน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย เร่งจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคก่อน รวมถึงรักษาระบบนิเวศ แม้ว่าในระยะนี้จะมีฝนตกแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณน้อยมาก แนะขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประหยัด


วันนี้ 10 เม.ย. 63 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศปัจจุบัน(9 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 35,599 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 12,270 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,087 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 2,391 ล้าน ลบ.ม.ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศ ปัจจุบัน (9 เม.ย. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว15,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว 4,046 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้

อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่าร้อยละ30 ของความจุอ่าง มีจำนวน 21 แห่ง ได้แก่เขื่อนภูมิพล จ.ตากเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนแม่มอก จ.ลำปาง,เขื่อนห้วยหลวงจ.อุดรธานี, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, เขื่อนลำตะคอง, เขื่อนลำพระเพลิง,,เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา, เขื่อนลำนางรองจ.บุรีรัมย์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี, เขื่อนทับเสลาจ.อุทัยธานี, เขื่อนกระเสียวจ.สุพรรณบุรี, เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก, เขื่อนคลองสียัดจ.ฉะเชิงเทรา,เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี, เขื่อนหนองปลาไหลและเขื่อนประแสร์ จ.ระยองสำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563ได้วางแผนเพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ 2.31 ล้านไร่ ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 8เม.ย. 63)มีการเพาะทำนาปรังไปแล้ว 4.20 ล้านไร่ เกินแผนฯไปแล้วถึงร้อยละ 82มีการเก็บเกี่ยวแล้ว 2.28 ล้านไร่เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุน มีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนด้านการเกษตร แต่จากการสำรวจพบว่ามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ1.98 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.68 ล้านไร่ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองในการเพาะปลูกกรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่บริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ รวมถึงตรวจสอบระบบและอาคารชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำอย่างต่อเนื่อง

เรื่องโดย ชิษณุชา ฤทธิรักษา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend