svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เนคเทค"ผุดแอพ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ช่วยหาคนเสี่ยงติดโควิด-19

09 เมษายน 2563
432

"ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ" สร้างแอพฯ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสกลุ่มคนเสี่ยงกลับจากสถานที่แพร่ระบาดโควิด-19 ต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อเฝ้าระวังแก้ไขเหตุได้ทันท่วงที

หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ด็อกเตอร์ วสันต์ ภัทรอธิคม ได้คิดค้นแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" (Traffy Fondue)ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลน์แชทบอท เพื่อให้ประชาชนสามารถรายงานผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง อย่าง กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในที่คัดกรอง รวมถึงให้ผู้มีความเสี่ยงได้รับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ด็อกเตอร์ วสันต์ บอกต่อว่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ต้องการให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา เพราะรู้ว่าใครเสี่ยงมาจากที่ไหน และกลับมาภูมิลำเนาตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้น การแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทุกคนช่วยสอดส่อง และแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนและคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ ได้ทันท่วงที

ส่วนการแจ้งเบาะแสของผู้เข้าข่ายเสี่ยงนั้น ด็อกเตอร์ วสันต์ ยืนยันว่า มีเข้ามาหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยข้อมูลที่ส่งเข้าระบบจะไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเห็นว่า พื้นที่ใดมีจำนวนมาก และจะได้รับการตรวจสอบ พร้อมทั้งแจ้งกลับไปยังผู้แจ้งอีกด้วยว่าดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือยัง ซึ่งยอมรับว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนคน ช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการ (Social distancing)ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังได้ข้อมูลการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆอย่างแม่นยำ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
สำหรับแอพพลิเคชั่นตัวนี้นอกจากจะแจ้งผู้เสี่ยงติดเชื้อแล้ว ยังแจ้งข้อร้องเรียนและปัญหาเมืองทั้งไฟป่า / เผาขยะ / ฟุตปาธเป็นหลุมบ่อ / ไฟฟ้าดับ / หรือขายไข่ไก่เกินราคาที่ใดบ้าง ผ่านระบบไลน์แชทบอทเพื่อ ถาม-ตอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว และยังส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยเมื่อแก้ปัญหาเสร็จ ทางระบบจะตอบกลับไปยังผู้แจ้งอีกครั้ง โดยสามารถติดต่อทีมวิจัยได้ที่เบอร์ 086-901-6124 (วสันต์) หรือ ID Line : joopbu หรือดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code)

"เนคเทค"ผุดแอพ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ช่วยหาคนเสี่ยงติดโควิด-19

สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่นตัวนี้ ด้วยการค้นหาและเป็นเพื่อนกับ @traffyfondue หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด และเมื่อเป็นเพื่อนแล้ว เริ่มต้นขั้นตอนที่ 1 พิมพ์รายละเอียดเรื่องต้องการแจ้ง จากนั้นไปขั้นตอนที่ 2 ส่งภาพประกอบ ขั้นตอนที่ 3 สำตำแหน่ง และขั้นตอนที่ 4 รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้าแล้ว

"เนคเทค"ผุดแอพ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ช่วยหาคนเสี่ยงติดโควิด-19

"เนคเทค"ผุดแอพ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ช่วยหาคนเสี่ยงติดโควิด-19

"เนคเทค"ผุดแอพ"ทราฟฟี่ ฟองดูว์"ช่วยหาคนเสี่ยงติดโควิด-19