ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

"เชียงใหม่" ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 10-20 เม.ย.63

555 43
เชียงใหม่ ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 10-20 เม.ย.63

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด10-20เม.ย.63 คำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548

เมื่อวันที่7เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ารการจังหวัดเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการบริหารรชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนาม มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเชียงใหม่ที่ 11 /2563เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแฮลกออล์ทุกชนิดตามที่คณะกรรมการโรคติต่อจังหวัตเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฎว่าสถานการณ์การแพร่ระนดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้นแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องตังนั้น 

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พศ 2558 และย้อ 2(7) และข้อ3(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2563มื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 

จึงมีคำสั่ง ให้สถานที่จำหน่ายสินค้ทั้งปลึกและส่ง ปิดพื้นที่หรือบริวณ จำหนำยสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอนึ่ง การตำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกรองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามาตรา 16ของพระราชกำหนดดังกล่าวผู้ใดฝฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามาตรา แห่พระราชบัญญัดีโรคติดต่อ พศ.2558หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10เ มษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563


เรื่องโดย สกาวรัตน์ ศิริมา | ภาพโดย สกาวรัตน์ ศิริมา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend