ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

"พันธ์​ยศ" ชง "ลุงตู่" เลิกคุมราคาหน้ากากอนามัย ลดการปั่นราคา

141 1
พันธ์​ยศ ชง ลุงตู่ เลิกคุมราคาหน้ากากอนามัย ลดการปั่นราคา

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ กล่าวถึงสถานการณ์การควบคุมการระบาดของการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ว่าตนขอเสนอเเนวคิดเเละแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวในการป้องกันตนเองให้กับชุมชนและคนใกล้ตัวไม่ว่าจะนอกบ้านเเละในบ้าน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การติดเชื้อภายในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นช่วงที่ทุกคนหยุดอยู่บ้านก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน


นายพันธ์ยศ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจที่จะสร้างความตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันตนเองของประชาชนคนไทยอย่างถูกต้อง เพราะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงที่ รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ตนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซึ่งก็สามารถทำได้ตามกำลังที่มีอยู่

"เเนวทางที่รัฐ ชุมชน อสม.ดำเนินการคุมบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่สิบสี่วันนั้นเป็นสิ่งดี เเต่ขอเสนอSHUT OFF COVID-19เป็นอีกเเนวทางเพิ่มเติมเพื่อคุมเข้มไม่ให้ระบาดเเละเเพร่เชื้อเพิ่มคือคนในครอบครัวต้องเข้มงวดการเข้าออกพื้นที่ต่างๆทุกกรณี ครอบครัวเเละชุมชนต้องไม่ปิดกั้นข้อมูลความจริงซึ่งกันเเละกัน หากพบความสุ่มเสี่ยงก็ใช้การShut Offทันทีเเละประสานภาครัฐให้เข้ามาเเก้ไขโดยเร็วรวมทั้งสร้างความเข้าใจว่าหากใครเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรรังเกียจเพราะรักษาได้หากทราบเเต่เนิ่นๆควรร่วมกันดูเเลไม่ให้เชื้อกระจายไปพื้นที่อื่นตรงนี้เป็นเเนวทางหนึ่งที่จะช่วยคุมการระบาดของโรคนี้

นายพันธ์ยศกล่าวว่าทั้งนี้ตนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใจความว่าจากการที่ตนได้สำรวจประชาชนในพื้นที่ของตนเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจให้ ความรู้กับประชาชน จากการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ สังเกตได้ว่าประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่อาศัยตามบ้านหรือออกไปทาภารกิจนอกบ้านก็ตาม ยังไม่มีความเข้าใจ ในด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19 มากเท่าที่ควรหรือแม้ว่าจะเข้าใจแล้ว ก็ตามก็ยังไม่ตื่นตัวที่จะป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและเมื่อสอบถามข้อมูลว่า"เหตุใดจึงไม่ระวังป้องกันตนเองให้ดีในเมื่อ ทราบแล้วว่ากำลังมีการแพรร่ะบาดจากไวรัสชนิดนี้อย่างรุนแรงในประเทศไทย"

คำตอบโดยส่วนใหญ่นั้นคือ ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้เลย เพราะหาซื้อยาก ซึ่งแม้จะทราบว่า ปัจจุบันมีราคาที่สูงกว่าที่กฎหมากำหนด ก็ยังหาซื้อได้ยาก ตรงนี้คือสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง ของประชาชน ที่เกิดจากมาตรการ ที่เข้มงวดมากเกินไปในเรื่องของราคาสินค้า เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่เป็นอุปกรณ์ จำเป็นที่สุดในขณะนี้

"ผมเข้าใจในความ ปรารถนาดีของกฎหมายที่ ออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์สำคัญและมีความจำเป็นในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด แต่การออกกฏหมายให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมโดยกำหนดราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงของราคาที่มีอยู่ในตลาดมากเกินไปก็เป็นข้อเสียโดยเฉพาะในเวลานี้คนไทยกำลังอยู่ในอันตราย และ อาจจะเกิดการล้มตายจากการติดเชื้อไวรัสCovid 19 เเละแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนจำกัดแม้ว่าจะมีการวาง แผนการรักษาที่ดี และการควบคุมการเดินทาง ของประชาชนในประเทศแล้วก็ตาม โอกาสการติดเชื้อภายในครอบครัว ก็จะสูงมาก

ผมจึงใคร่ขอนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมให้ความเคารพได้โปรดช่วยเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายให้ผ่อนปรนความเข้มงวดของ มาตรการตามกฎหมายที่ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมตั้งแตวันที่4กุมภาพันธ์2563หรือให้ยกเลิกกฎหมายฉบับ ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีไว้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเพื่อลดการแพรร่ะบาดและอัตราการ เสียชีวิตของประชาชนคนไทยที่กาลังมีอัตราาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะในขณะนี้ความปลอดภยั และความเป็นความตายของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ที่พวกเราทุกคนควรจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา มากกว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการ จับผู้ที่กระทาความผิดในการซื้อขายหน้ากากอนามัยเกินกว่าราคาที่กฎหมายกาหนดซึ่งจะยิ่งทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน ตนเองยากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่มีใครกล้าซื้อหรือจะขายหรือแม้แต่จะซื้อมาเพื่อการบริจาคก็ไม่สามารถหาซื้อได้ โดยง่าย"

นายพันธ์ยศกล่าวว่านอกจากนี้ตนยังได้เดินสายแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะเห็นได้ว่าหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการปกป้องตนเองจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 รวมไปถึง การจัดหาอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับป้องกันการติดเชื้อให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ตามรถไปต่างๆอาทิ เช่น โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลมหาชัย, โรงพยาบาลนครปฐม, โรงพยาบาลบางเลน, โรงพยาบาลพุทธมณฑล, โรงพยาบาลโพธาราม รวมไปถึง หน่วยงานต่างๆที่มีการร้องขอมา ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีการจัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ขาดแคลนรวมทั้งย้ำให้คุมคนในครอบครัวตามเเนวทาง Shut Off Covid-19ที่ตนเสนอไปด้วยโดยประชาชนพร้อมร่วมดำเนินการตามเเนวทางที่ตนเสนอเเนะ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend