ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

มติ ครม. ยกเลิก! เว้นค่าทางด่วน "มอเตอร์เวย์" ช่วง 10-16 เม.ย.63

794 36
มติ ครม. ยกเลิก! เว้นค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ ช่วง 10-16 เม.ย.63

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเล7และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550

จากกรณี ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเรื่อง ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2563 ดังนี้

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าโดยที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)ออกไปก่อน เพื่อลดการเดินทาง เคลื่อนย้าย และรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้

๑. ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ -๑๕ เมษายน ๒๕อต) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายโดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการเลื่อนวันหยุดราชการดังกล่าวในข้อ ๑. และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีด้วย


ล่าสุด ภายหลังที่ประชุม ครม. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ หลังทำเนียบยกระดับมาตรการคุมโควิด - เว้นระยะห่างสื่อมวลชน เข้มความปลอดภัย จับตา วาระชงแก้โควิด-19

วันที่ 31 มี.ค.63 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ของปี พ.ศ. 2563 จากวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชน จึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีความเหมาะสมในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2563

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... กำหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี ระหว่างเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend