ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

ด่วน! ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดช่องทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด ทุกช่องทาง บก-น้ำ-อากาศ

506 59
ด่วน! ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดช่องทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด ทุกช่องทาง บก-น้ำ-อากาศ

หลังมีประกาศเพื่อขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 - 24.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้(30 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อไม่ให้การระเบิดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น


สำหรับช่องทางอากาศกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า - ออกช่องทางอากาศ

จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่ว ทั้งนี้ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จ.ภูเก็ตทราบโดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามคำสั่งประกาศล่าสุดดังกล่าวะจต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ในขั้นตอนต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend