ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

"วิษณุ" เล็งหยิบ ม.47 อ้างความมั่นคง ดึงสินค้า "บีโอไอ" ใช้ในประเทศ

1.12K 19
วิษณุ เล็งหยิบ ม.47 อ้างความมั่นคง ดึงสินค้า บีโอไอ ใช้ในประเทศ

วิษณุ ประเมิน สถานการณ์การแพร่ระบสดโควิด -19 หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น่าพอใจ แต่ไม่เต็มที่ ยังพบฝ่าฝืน ขอสถานีโทรทัศน์ งดถ่ายทอดสดชกมวย พร้อมยกเครื่องระบบจัดสรรหน้ากากใหม่หมด ส่งสธ.-มท. 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน ขอประชาชนอดทนหากบุคลากร ของรัฐพอใช้จะปรับแผนกระจายสู่ประชาชน ใน3-4 วัน เล็งหยิบ ม.47 อ้างความมั่นคง ดึงสินค้า บีโอไอใช้ในประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุว่า มีการประชุมศูนย์ ประจำวันเช่นเดียวกับที่มีการประชุมทุกวัน โดยระบุว่าในที่ประชุมได้มีการทบทวนมาตรการต่างๆตั้งแต่ได้มีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นต้นมาโดยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต แต่ยังไม่ถึงขั้นพอใจเต็มที่ เนื่องจากยังมีบางกรณีไม่ว่าเป็นส่วนน้อยอาจจะเกิดความเสียหายต่อสังคมและส่วนรวมได้ เพื่อให้เกิดความเข้มงวดกวดขันไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การประกาศเข้มงวดแรง โดยขอให้เข้มงวดกับมาตรการการอยู่กับบ้าน เนื่องจากโดยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีปริมาณรถที่ออกมาจำท้องถนนเป็นจำนวนมากไม่ถึงขั้นผิดปกติแต่ไม่ควรมากขนาดนี้ กิจกรรมสังสรรค์ก็ยังคงมีการทำอยู่บางอย่างอาจทำโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากอาจมองว่าไม่มีปัญหา เช่นได้มีการส่งสัญญาณข้อร้องเรียนสถานีโทรทัศน์อย่างน้อยในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีการงดการถ่ายทอดการชกมวย หรือไม่จัดกิจกรรมที่ให้การเว้นระยะห่างระหว่างกัน มีการร้องเรียนเข้ามาว่าตามแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีการแข่งเรือเจ็ทสกี และมีการรายงานเข้ามาว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างยังเป็นจุดที่ล่อแหลม และอันตรายมากโดยเฉพาะผู้ขับขี่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และมีผู้โดยสารซ้อนท้าย หรือแม้แต่ส่วนหน้ากากอนามัย แต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จึงถือเป็นความเสี่ยง และกองถ่ายให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และในบางจังหวัด ชายแดนอีสาน ประชาชนยังคงใช้ธรรมเนียมเดิมในการปฏิบัติอย่างการใส่บาตร ทั้งผู้ใส่และพระสงฆ์ในการใช้มือจกข้าวเหนียวใส่บาตรที่ถือเป็นการแพร่ระบาดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง รวมไปถึงการทำศาสนกิจของพระที่มีจำนวนมาก 

นอกจากนั้นยังมีการหารือแผนการจ่ายหน้ากากอนามัยและเครื่องมือต่างๆ โดยจะล้างตัวเลขเก่าที่มีอยู่แล้วมาก่อน เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจของประชาชน ตัวเลขสต๊อกหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้นนั้นผิดพลาด วันนี้จึงได้ประเมินใหม่ จึงทำแผนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยใหม่ทั้งหมด โดยพบว่าขณะนี้มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทั้งหมด 11 โรงงาน มีกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย 2.3 ล้าน ชิ้นต่อวัน โดยในเวลา 17.00 นจะใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยกว่า 40 คัน ขนหน้ากากอนามัยส่งกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กระจายหน้ากาก กระทรวงสาธารณสุข 1.3 ล้านชิ้น กระจายโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยให้แจกบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น และอีก 1 ล้าน ให้กระทรวงมหาดไทยแจกบุคลากรที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และผู้มีความเสี่ยง และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  พร้อมขอให้ประชาชนอดทน 3-4 วัน จะมีการปรับแผนการจ่ายเปลี่ยนเป็นการจ่ายให้กับประชาชนร้านค้า ยืนยันว่ายังมีการผลิตได้ 2.3 ล้านชิ้นต่อวันเหมือนเดิม


ส่วนกรณีการส่งออกหน้ากากอนามัยต่างประเทศนั้นยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมโดยตกลงว่าหากส่งออกเพราะมีสัญญาว่าจ้างสั่งซื้อให้เป็นอันยกเลิกไม่มีการส่งออกแม้แต่ชิ้นเดียว แต่ต้องส่งออกด้วยความจำเป็น 3 เหตุด้วยพันธะทางกฎหมายประกอบด้วย 1. ต้องส่งออกเพราะเป็นกรณีได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ซึ่งมีมาตรา 47 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 2520  กำหนดว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงให้สามารถยกเว้นการส่งออก/ 2. เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจ้างผลิต จากต่างประเทศ /และ 3 มีสัญญา fta  ต่างประเทศต่อกันให้มาผลิตเพื่อส่งออก

ในขณะนี้เองประกาศกรมศุลกากรได้ประกาศให้การยกเว้นค่านำภาษีศุลากรการนำเข้าไม่มีการจัดเก็บ และขณะนี้กำลังจะทำรายการการยกเว้นเก็บค่านำเข้าแอลกอฮอล์ 

รวมถึงในวันนี้ได้มีประกาศการควบคุมสินค้าบางประการ อย่างเช่นไข่ไก่ ได้มีการประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ โดยยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีการส่งออกได้อีกต่อไป ซึ่งมาตรการนี้ยังคงใช้บังคับอยู่ ณขณะนี้ และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม โดยจะไม่เข้มงวดกับผู้ค้าปลีก แต่จะเข้มงวดกับพ่อค้าคนกลางเพื่อไม่ให้ขายในราคาที่สูงกว่ากำหนด พร้อมกับห้ามกักตุนการจำหน่ายของผู้ขายเช่นเดียวกันกับผู้บริโภคก็ห้ามกักตุนเช่นกันเนื่องจากขณะนี้เองสินค้าไม่ขาดตลาด พร้อมทั้งเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันนี้จะมีภาวะไข่ไก่ล้นตลาด เนื่องจากมีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดกับไข่ไก่

ทั้งนี้นายวิษณุ ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้มีการมั่วสุมชุมนุมกันในการทำกิจกรรมของประชาชน ซึ่งบางกิจกรรมเช่นการประชุมได้พยายามให้เลื่อนออกไปหากเลื่อนได้แต่หากเลือกไม่ได้ให้มีการส่งเสริมการประชุมผ่านทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์ต  โดยการประชุมของพรรคการเมืองตามพรบพรรคการเมืองมาตรา 43 ที่ทุกพรรคต้องมีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนนี้เช่นนั้นจะมีการ ความผิดตามมาตรา 91 ขณะนี้กกต. อยู่ระหว่างการพิจารณาและประสานมาอย่างรัฐบาล ซึ่งมาตรา 91 มีข้อยกเว้นว่าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเรียกประชุมได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะตอบกกต. ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของครูวิทย์เป็นเหตุจำเป็นที่ไม่ให้พรรคการเมืองจัดประชุมในเดือนเมษายนซึ่งขณะนี้รอเพียงกกตถามมาเท่านั้น

ทั้งนี้นายวิษณุ ปฏิเสธกระแสข่าว ที่จะจัดเครื่องบินไปรับคนไทยในประเทศอิตาลีกว่า 7000 คนเดินทางกลับประเทศแต่ยอมรับว่ามีบางประเทศจัดเครื่องบินกลับมาเอง เช่นปากีสถานและโปแลนด์ นอกจากนี้ยังมีอีก 8 ประเทศเตรียมจัดเครื่องบินมารับประชาชนพลเมืองกับประเทศของเขา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน กับกระทรวงการต่างประเทศ ทางนี้ยังยืนยันอีกว่าคนไทยสามารถเดินทางกลับประเทศได้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend