svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สสจ.ยะลา ออกประกาศ พบ แพทย์-พยาบาล บันนังสตา ติดเชื้อ COVID-19 รวม 3 ราย ต้องกักตัวรวม 21ราย

26 มีนาคม 2563
2.5 k

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสงกรานต์ ไหมชุมนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบุคลากรสาธารณสุข โดยมีข้อความว่า

เนื่องด้วยในวันที่ 22-25 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบันนังสตา ว่าพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นพยาบาล จำนวน 2 ราย และแพทย์ จำนวน 1 ราย (โรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และถูกกักตัวจำนวน 6 คน) รวมบุคลากรถูกกักตัว (Home Quarantine) ทั้งสิ้น จำนวน 21 ราย

สสจ.ยะลา ออกประกาศ พบ แพทย์-พยาบาล บันนังสตา ติดเชื้อ COVID-19  รวม 3 ราย  ต้องกักตัวรวม 21ราย


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้แจ้งโรงพยาบาลบันนังสตาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้  งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน  เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด  งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที 

พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน จัดแพทย์จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดะลา ไปช่วยบริการในโรงพยาบาลบันนังสตา วันละ 3 คน ประมาณ 7วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป หรือจนกว่าแพทย์กลับมาตรวจได้ตามปกติ ขอความร่วมมือประชชนทุกคน หากปวย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง เพราะจะส่ผลเสียต่อการรักษาโรค ที่สำคัญ เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร หากติดเชื้อจะส่ผลต่อการจัดบริการ ขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย จะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก อีกทั้งควรดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสรับเชื้อทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง