ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563.

ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ประกาศ! ห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเด็ดขาด หลังพบ นศ. ป่วยโควิด-19

876 86
ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ประกาศ! ห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเด็ดขาด หลังพบ นศ. ป่วยโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกประกาศห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด หลังพบนักศึกษา 1 รายป่วยโควิด-19 สั่งผู้ใกล้ชิดกักตัวที่บ้าน 14 วันเเล้ว

คำแถลงของอธิการบดี


การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุด พบว่ามีรายงานจากวิทยาลัยการดนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2563 แจ้งว่า มีนักศึกษาที่เข้าข่ายอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) ซึ่งในขณะนี้ ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบนสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาล้ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ได้ดำเนินการปิดพื้นที่การให้บริการและสถานที่ที่นักศึกษาที่ติดเชื้อเข้าไปใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของการกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 ซึ่งให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน โดยหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงดกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา

2. การติดตามผลการระบาดจากนักศึกษาที่ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาโดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ติดเชื้อ และดำเนินการติดต่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดในสถานที่ต่าง ๆ ทีได้รับการยืนยันจากตัวนักศึกษาที่ติดเชื้อ เพื่อให้ไปรับการตรวจคัดกรองต่อไป 

ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ครบถ้วนและจะรายงานผลเดือนภายในมีนาคมนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนักศึกษา ที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้สังเกตดูอาการอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมเฉพาะกิจคอยติดตามอย่างใกล้ชิด

3. มหาวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

จากนี้ไป มหาวิหยาลัยราชภัฏบนสมเด็จเจ้าพระยา จะแจ้งความคืบหน้ารวมถึงผลการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าวให้ทราบ และขอให้หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ติดตามสถานการณ์และประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบนสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend