ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"วิษณุ" เผย ยังจัด "พระราชพิธี" ได้ แม้ "โควิด-19" ระบาด

9.6K 32
วิษณุ เผย ยังจัด พระราชพิธี ได้ แม้ โควิด-19 ระบาด

"นายวิษณุ เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรี เผย "พระราชพิธี" ยังจัดได้ แม้ "โควิด-19" ระบาด ท่ามกลาง สถานการณ์ฉุกเฉิน ระบุ ต้องทำตามมาตราการป้องกันโรค จำกัดคนให้เหลือน้อย


เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ว่า

ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ มีพิธีการซึ่งรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลดังต่อไปนี้

1. งานใดที่เป็นพระราชพิธี ซึ่งมีหมายของสำนักพระราชวัง ยังสามารถจัดได้ ภายใต้มาตราการป้องกันโรค เช่น วันจักรี 6 เมษายน วันสงกรานต์ 15 เมษายน ซึ่งมีพระราชพิธีสงกรานต์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม จะยังมีพระราชพิธีปกติ แต่จำกัดคนเข้าร่วมงานลงให้เหลือน้อย และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันโรค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตามที่รัฐบาลเสนอ

2. งานใดที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ หรือเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระราชทานงด หรือ เลื่อน ได้แก่ งานสโมสรสันนิบาต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่างๆโดยในเดือนเมษายน ได้พระราชทานบรมราชานุญาตเสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานงด หรือเลื่อน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รัฐบาลจึงแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยทราบ จึงหมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ทรงตอบรับ จะต้องเลื่อน หรืองดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะเกิด ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงค่อยประเมินใหม่

เรื่องโดย ณัฐภัทร พรหมแก้ว | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์