"ส.ส.แคมป์" เร่งแจกหน้ากากอนามัย หลังราชบุรี เจอโควิดแล้ว 3 ราย

"ส.ส.แคมป์ กุลวลี นพอมรบดี" เร่งแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลล้างมือ ให้กับชาวราชบุรี หลังในจังหวัดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 3 ราย ประชาชน จึงตื่นตัวหาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ส่งผลให้ไม่เพียงพอ

วันที่ 24 มี.ค.63 จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แบบก้าวกระโดด ทำให้จังหวัดราชบุรี มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันจำนวน 3 ราย เป็นชาวอำเภอบ้านโป่ง 2 ราย และอำเภอเมืองราชบุรี 1 ราย ทำให้ประชาชนชาวราชบุรี จึงมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หน้ากากอนามัย และเจลสำหรับล้างมือ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง

"ส.ส.แคมป์" เร่งแจกหน้ากากอนามัย หลังราชบุรี เจอโควิดแล้ว 3 ราย


น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จึงได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และ พร้อมประสานขอรับแอลกอฮอล์ 95% จาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน
โดย น.ส.กุลวลี  ได้เริ่มนำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และการล้างมือด้วยเจลสำหรับล้างมือ การป้องกันตัวเองจากการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ซึ่งมีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก งดการออกจากบ้านเป็นการช่วยชาติ เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

"ส.ส.แคมป์" เร่งแจกหน้ากากอนามัย หลังราชบุรี เจอโควิดแล้ว 3 ราย


"ส.ส.แคมป์" เร่งแจกหน้ากากอนามัย หลังราชบุรี เจอโควิดแล้ว 3 ราย


จากนั้น น.ส.กุลวลี พร้อมด้วย สรรพากรพื้นที่ราชบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 95% จำนวน 1,500 ลิตร จาก บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด และบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด โดยมีนายเชษฐพร ปุญญชยันต์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี เป็นตัวแทนส่งมอบ หลัง น.ส.กุลวลี ประสานร้องขอรับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิด 95% เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรพ.สต. ในเขตเมืองราชบุรี ในการนำไปผลิตเจลสำหรับล้างมือ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานที่ราชการทุกแห่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จะได้มีเจลสำหรับล้างมือไว้ใช้สำหรับทำความสะอาดล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในการล้างมือและฆ่าเชื้อโรคลดการติดเชื้อไวรัสโควิต-19