ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ประกาศ (มาเก๊า-ฮอกกง) ควบคุมผู้เดินทางจากต่างประเทศ

593 44
สถานกงสุลใหญ่ ประกาศ (มาเก๊า-ฮอกกง)  ควบคุมผู้เดินทางจากต่างประเทศ

มาตรการต่อผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓)

ฮ่องกง

รัฐบาลฮ่องกงประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเริ่มใช้มาตรการต่อผู้เดินทางเข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นเวลาด๔ วันดังนี้ (๑) ห้าม "ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนัก" ในฮ่องกง (non -Hong Kong residents) เดินทางโดยเครื่องบินเข้าฮ่องกง ยกเว้นผู้ที่เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊ หรือไต้หวัน ๒) "ผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนัก" ในฮ่องกง ซึ่งเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า หรือไต้หวัน หากมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง ๑๔ วัน ก่อนเดินทางมายังฮ่องกงจะถูกปฏิเสธไม่ให้ดินทางเข้าฮ่องกง ระงับการแวะเปลี่ยนเครื่องทั้หมด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ (๑) และ (๒) จะถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน

มาเก๊า

รัฐบาลมาเก๊าประกาศว่า (๑ ห้ามทุกคนยกวันผู้มีถิ่นพำนักในมา)เดินทางเข้ามาเก็า ไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ใด ยกเว้นผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง หรือไต้หวันที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง ๑๙ วันก่อนหน้า (๒)ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงหรือไต้หวัน เข้ามาเก๊าจะถูกมาตรการกักตัว ๑๔ วัน ณ สถานที่ ที่ รบ.ฯๆ กำหนด (๓) ระงับการแวะเปลี่ยนเครื่องทั้งหมด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า และ ๔) ห้ามลูกจ้างต่างชาติซึ่งลงทะบียนกับหน่ายงานมากเดินทางเข้ามาเก๊า แต่ลูกจ้างต่างชาติฯ ที่เป็นผู้มีถิ่นพำนักในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงหรือไต้หวัน ยังสามารถเดินทางเข้ามาเก๊าได้แต่จะถูกกักตัว ๑๔ วัน ตามข้อ (๒)

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาฮ่องกงและมาเก๊ คังนี้

๑. โปรดตรวจสอบกับสายการบินต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานะเที่ยวบิน และมาตรการของสายการบิน ก่อนเดินทาง

๒. โปรดติดตามข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และจากทางการฮ่องกง/มาเก๊าอย่างใกล้ชิด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend