ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานทูตไทย ณ สิงคโปร์ ประกาศมาตรการรับมือโควิด-19

2.16K 9
สถานทูตไทย ณ สิงคโปร์ ประกาศมาตรการรับมือโควิด-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการของประเทศสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เว้นแต่จะถือวีซ่าระยะยาว-กักตัว 14 วัน หลังเข้าประเทศ

สถานการณ์ COVID-19 และมาตรการเพิ่มเติมของสิงคโปร์

1. มาตรการต่อผู้ถือวีซ่าระยะสั้นและนักท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. เป็นตันไป รัฐบาลสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าระยะสั้นรวมถึงนักท่องเที่ยว จากทุกประเทศ เดินทางเข้าหรือเดินทางผ่าน (transit) ที่สิงคโปร์

2. มาตรการต่อผู้ถือใบอนุญาททำงานของสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ย้ำว่า ผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานของสิงคโปร์ รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม (ผู้ที่ถือบัตรที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM) ทุกประเภท รวมถึงบัตรผู้ติดตาม Dependent's Pass - บัตร DP)จะต้องได้รับอนุญาตจาก MOM ก่อนที่จะเดินทางเข้าหรือกลับเข้าสิงคโปร์ ทั้งนี้ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาให้กับผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ทำงานการบริการทางด้านสาธารณสุขและด้านการขนส่ง ก่อนเป็นอันดับต้น

3. มาตรการต่อชาวสิงคโปร์ ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวรและวีซ่าระยะยาว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ประกาศให้ ผู้ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างประเทศ ที่ถือวีซ่าถาวรและวีซ่าระยะยาวทุกคน จะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพออนไลน์ (health declaration online) ต่อ ICA ล่วงหน้าภายใน 3 วันก่อนเดินทางถึงสิงคโปร์ ที่ https://icaeservices.ica gov.sg/sgarivalcard/ ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักตัว 14 วัน (SHN) หลังจากเดินทางเข้าสิงคโปร์

4. สิงคโปร์ปิดประเทศแล้ว หรือไม่

ในช่วงที่ผ่านมา มีประชาชนชาวไทยจำนวนมากได้สอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการปิดประเทศของสิงคโปร์ เนื่องจากมีกระแสข่าวดังกล่าวบนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ทำให้ประชาชนไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ และประชาชนที่มีบุตรหลานและญาติในสิงคโปร์ เกิดความห่วงกังวล และเกรงว่า หากสิงคโปร์ปิดประเทศ ตนเองและบุตรหลานจะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

1. รัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่มีการประกาศปิดประเทศ (lockdown) มีเพียงการประกาศมาตรการเพื่อจำกัดจำนวนคนที่เดินทางเข้าประเทศ โดยห้ามมิให้ผู้ถือวีซ่าระยะสั้นและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าหรือเดินทางผ่าน (transit)ที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนไทยในสิงคโปร์ยังสามารถเดินทางออกจากสิงคโปร์กลับประเทศไทยได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และใบรับรองแพทย์

2. รัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่มีการประกาศปิดสถานที่ราชการ โรงเรียน ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ โดยมีการสั่งปิดมัสยิดหรือโบสถ์บางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว

3. รัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่มีการสั่งสายการบินให้ยุติเที่ยวบินเข้า-ออกสิงคโปร์ แต่มีบางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินเอง เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง หรือมาตรการห้ามเข้าประเทศของประเทศปลายทาง

4. ที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ โดย Gov SG ได้ประกาศเตือนเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการปิดประเทศ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้พร้อมย้ำให้ประชาชุนไม่กระจายข่าวลือที่เป็นเท็จเรื่องการปิดประเทศดังกล่าว พร้อมขอให้รับฟังและติดตามสถานการณ์จากช่องทางรัฐบาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

วันที่ 23 มีนาคม 2563


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend