มีรายงานว่าในวันอังคารที่ 24 มีนาคม รัฐบาลเตรียมประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขั้นที่สูงขึ้น โดยจะมีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด / มาตรการห้ามรวมตัวกันทำกิจกรรมทุกประเภท / และห้ามออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด หรือที่เรียกว่า "เคอร์ฟิว"

แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามาตรการที่จะถูกยกระดับขึ้นทั้งหมดนี้ จะใช้การขอความร่วมมือ หรือประกาศบังคับใช้กฎหมาย แต่แหล่งข่าวในรัฐบาลยืนยันตรงกันว่า จะต้องยกระดับมาตรการขึ้นอย่างแน่นอน และน่าจะต้องบังคับด้วยกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาได้พยายามขอความร่วมมือแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงมีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด และฝ่าฝืนไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ เช่น ตามริมหาด / ทำให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว และมีแนวโน้มสูงขึ้นไปถึงหลักแสนภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือนข้างหน้า
นอกจากนั้นการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ที่เน้นการสำรวจ ติดตาม และการเฝ้าระวัง ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ / เหตุนี้เองจึงมีข่าวการยกระดับมาตรการ และหากเป็นมาตรการทางกฎหมาย ก็น่าจะเป็นการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ"
กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลพลเรือนในการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง / โดยการประกาศต้องใช้มติคณะรัฐมนตรี จึงต้องรอลุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคมว่าจะมีการประกาศหรือไม่ และเมื่อประกาศแล้วจะมีมาตรการเข้มอะไรตามมาหรือเปล่า เช่น เคอร์ฟิว หรือมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน รวมถึงมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
มีรายงานว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์บางแห่งได้จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานที่รับผิดชอบการออกอากาศ ได้พักค้างคืนที่สำนักงานแล้ว เพราะคาดการณ์ว่ารัฐบาลน่าจะประกาศมาตรการเคอร์ฟิว หรือห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด